Potrzebne jest lepsze wsparcie dla ofiar przemocy domowej

Rzecznik Sinn Féin ds. zdrowia psychicznego Mark Ward powiedział, że rząd musi zrobić więcej, aby wspierać ofiary kobiet, które dopuszczają się przemocy domowej.

W odpowiedzi na pytanie parlamentarne przedstawione przez posła Warda, minister sprawiedliwości ujawniła, że tylko mężczyźni sprawcy przemocy są przyjmowani do finansowanych przez państwo programów zapobiegania przemocy w rodzinie.

Poseł Mark Ward poruszył tę sprawę również z ministrem Rodericem O’Gormanem na posiedzeniu Komitetu ds. Dzieci, Niepełnosprawności, Równości i Integracji

TD Ward powiedział:

– Przemoc domowa jest niestety zbyt powszechna w naszym społeczeństwie i nie podejmuje się wystarczających działań, aby zapobiegać wykorzystywaniu i wspieraniu ofiar. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i występować w wielu typach relacji. Chociaż przemoc domowa jest w przeważającej mierze popełniana przez mężczyzn, którzy dopuszczają się przemocy, mogą jej dopuszczać się również kobiety. W odpowiedzi na moje pytanie poselskie minister sprawiedliwości ujawniła mi, że program zapobiegania przemocy domowej „Choices” przyjmuje wyłącznie sprawców przemocy. Obecnie nie istnieje żadna placówka ani program skierowania sprawczyń przemocy. Jest to głęboko niepokojące i wzywam rząd do wyjaśnienia i uzasadnienia tego. Przemoc popełniana przez kobiety to poważny problem, który należy traktować równie poważnie, jak wykorzystywanie popełniane przez mężczyzn. Rzeczywiście, ofiary sprawców przemocy często spotykają się ze szczególnym piętnem ze względu na przemoc, która nie mieści się w rozumieniu społeczeństwa, w związku z czym mogą potrzebować szczególnego wsparcia, jeśli chodzi o zwrócenie się o pomoc. Jako społeczeństwo mamy obowiązek zapewnić odpowiednie wsparcie wszystkim ofiarom. Rząd musi wyjaśnić, dlaczego podjął taką decyzję. Minister musi również przedstawić, jakie działania podejmuje jej Departament, aby wspierać ofiary sprawczyń przemocy. Poruszyłem również tę sprawę z ministrem Rodericem O’Gormanem na posiedzeniu Komisji ds. Dzieci, Niepełnosprawności, Równości i Integracji, ponieważ przyznano dodatkowe fundusze dla ofiar przemocy domowej. Potrzebny jest program typu „Wybory” dla sprawczyń przemocy. Żadna ofiara przemocy domowej nie powinna mieć szans na wypadnięcie z tych szczelin tylko dlatego, że ich doświadczenie wykracza poza tradycyjne stereotypy dotyczące tego, jak dochodzi do nadużyć. Każda ofiara zasługuje na zaufanie i wsparcie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Przyszedł czas na b
Wstrzymane usługi p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian