Posłowie będą pracować więcej. Mogą mieć skrócone wakacje

Kraj znajduje się w trudniej sytuacji, co wymusza na władzy zmianę postępowania, więc większą ilość pracy.

Gabinet ma teraz dużo do zrobienia, bo zajmować się musi sprawami bieżącymi, ale też kwestiami gospodarczymi, a to prowadzi nas do wniosku, że zarówno pokonaniem kryzysu koronawirusowego w dziedzinie zatrudnienia, jak i w ekonomicznym aspekcie tej sprawy. Gabinet powrócić powinien też do kwestii opuszczenia przez Wielką Brytanię unii celnej, a to chyba stanie się ważniejsze, niż samo pokonanie koronawirusa.

Zaproponowano, aby rząd ze zdwojoną siłą zajął się sprawami gospodarczymi, ale i przygotował i przedstawił Dáil do procedowania odpowiednie pakiety ustaw, które wspierać będą biznes na wyspie.

Takie działanie wymaga jednak dodatkowego wysiłku ze strony posłów oraz senatorów, którzy opiniują i przyjmują do realizacji programy rządowe. Dlatego pojawiła się kolejna propozycja, by Dáil i Seanad rozszerzyły swoje listy posiedzeń, a te miałyby w lipcu odbywać się także w poniedziałki lub wtorki. Propozycje zostały już przyjęte, czyli o ile zajdzie taka potrzeba, przedstawiciele narodu zasiadać będą w swoich ławach o jeden dzień więcej.  

Na tym nie koniec, gdyż rząd będzie w okresie wakacyjnym pracował normalnie, a każdy ministerialny urlop, będzie musiał być zaakceptowany przez premiera. Co istotne w tej sprawie, żaden z ministrów, nie wniósł do tej pory uwag i zastrzeżeń w tej sprawie, więc wydaje się, że podporządkują się nakazowi chwili.

W kuluarach irlandzkiego parlamentu krąży też pogłoska, że i posłowie oraz senatorowie dotknięci zostaną podobnymi obostrzeniami, więc miała paść jakoby propozycja, by parlamentarne wakacje zostały skrócone lub odbywały się rotacyjnie.

Tej informacji nie potwierdza oficjalnie Biuro Prasowe Oireachtas, które nadal informuje, iż wakacje posłów i senatorów zaplanowane są na sierpień, a mówią o tym jedynie poszczególni członkowie parlamentu.

Sprawę ujawnił ówczesny premier, a obecny wicepremier Leo Varadkar, który powiedział, że skrócenie parlamentarnych wakacji, powinno zostać wpisane do harmonogramu prac Oireachtas. Z tymi słowami premier Varadkar zwrócił się do przedstawicieli ugrupowań koalicyjnych, już w maju, podczas prac przy tworzeniu nowego gabinetu.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/Oireachtas/RTE/NewsTalk/The Journal

Polska-IE: Udostępnij...
Kiedy koronawirus w
Brytyjski poseł bro
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish