Posiedzenie unijnej rady ministrów ds. handlu: Działania UE powinny przebiegać w dwóch etapach

Wpływ pandemii COVID–19 na międzynarodowy handel, a także to, co może zrobić UE, by wzmocnić zrównoważony charakter globalnych łańcuchów wartości i złagodzić społeczno-gospodarcze skutki kryzysu – to tematy nieformalnego posiedzenia unijnej Rady ds. zagranicznych dot. handlu (FAC Trade), które odbyło się 16 kwietnia.

Ministrowie państw członkowskich UE, którzy odpowiadają za handel, spotkali się po to, aby omówić bieżące tematy dot. międzynarodowego systemu handlu, w tym skutki pandemii COVID–19 m.in. na obrót środkami ochrony indywidualnej i wyrobami medycznymi. A także sytuację w sektorze stalowym, bezpośrednie inwestycje zagraniczne z krajów trzecich, reforma WTO itp.

Wiceszef resortu rozwoju podkreśla: – Działania UE powinny przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy –  do czasu zakończenia sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią, powinien koncentrować się na działaniach, które gwarantują dostęp do środków ochrony osobistej i koniecznych lekarstw.
– Działania podjęte dotychczas na granicach UE – np. decyzja o wprowadzeniu systemu pozwoleń w eksporcie niektórych środków ochrony indywidulanej lub czasowe zniesienie ceł i podatku VAT od importu, były krokami we właściwym kierunku – uważa Krzysztof Mazur.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

I dodaje: – Również wszystkie inicjatywy gwarantujące „szybką ścieżkę” na granicach w UE, pomimo wzmożonej kontroli, są jak najbardziej wskazane w celu zapewnienia prawidłowego przepływu i dostaw towarów kluczowych produktów, np. rolno-spożywczych.

Z kolei etap drugi – po wygaśnięciu pandemii –  jak zauważa minister Mazur, wymaga pogłębionej refleksji. – Skutkiem pandemii koronawirusa będzie zapewne wzmocnienie procesów obserwowanych już w poprzednich latach, jak i zainicjowanie nowych, zmian strukturalnych w wymianie handlowej. Doświadczenia pandemii mogą skłaniać do reorientacji paradygmatu gospodarowania z bieżącej efektywności na pełniejsze uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa dostaw kluczowych produktów – mówi wiceminister Mazur.
Podczas nieformalnego posiedzenia FAC Trade unijny komisarz do spraw handlu Phil Hogan przedstawił ministrom wyniki spotkania przywódców G-20 oraz informacje  o planowanych działaniach w odniesieniu do propozycji przedłużenia funkcjonowania licencjonowania eksportu środków ochrony indywidualnej. A także o wytycznych i planach dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych inwestycji w UE i jej państwach członkowskich.

DlaHandlu.pl>>>

Polska-IE: Udostępnij...
Młodzi i zaangażow
Wojciech Cejrowski:
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish