Poseł wzywa rząd, by zaczął rozmawiać z nauczycielami

Departament Edukacji musi pilnie nawiązać współpracę z ASTI, aby zapobiec akcji protestacyjnej, jaka planowana jest przez nauczycieli.


Rzecznik Sinn Féin ds. edukacji Donnchadh Ó Laoghaire skomentował zapowiedź związku nauczycielskiego ASTI, iż jej członkowie, mają wypowiedzieć się w kwestii zorganizowania strajku.

Poseł Ó Laoghaire powiedział:

– Kwestie poruszone przez ASTI to kwestie, które mogą i muszą zostać rozwiązane. Sinn Féin określiła potrzebę stosowania skutecznego dystansu społecznego i ochrony personelu szkolnego w grupie wysokiego ryzyka, jako kluczowe priorytety w dokumencie, który przedłożyliśmy Departamentowi Edukacji dwa tygodnie temu. W dokumencie „Utrzymywanie otwartych szkół” zaproponowaliśmy audyt budynków szkolnych w celu zidentyfikowania szkół znajdujących się pod największą presją w celu osiągnięcia dystansu społecznego i zaproponowaliśmy fundusz dla szkół na ich budowę, zakup jednostek modułowych lub wynajem powierzchni w celu zmniejszenia liczby uczniów w przeliczeniu na nauczycieli. Faktem jest, że bezpieczne ponowne otwieranie szkół miało było wyzwaniem, ponieważ mamy system edukacji, który jest przepełniony, niedofinansowany i niedostatecznie kadrowy. Poruszyliśmy również kwestię personelu wysokiego ryzyka. To nie do przyjęcia, że ​​nauczyciele, którzy są w grupie wysokiego ryzyka lub mają w domu krewnych wysokiego ryzyka, są zmuszani do pracy w środowisku, w którym nie czują się bezpiecznie Istnieją rozwiązania, które można znaleźć. Zgadzamy się również, że nierówne stawki wynagrodzeń między nauczycielami są nie do przyjęcia i nie do utrzymania. Kwestie te znajdują się w porządku obrad Dáil od tygodni. Niedopuszczalne jest, aby Departament Edukacji pozwolił, aby sprawy doszły do ​​tego punktu, ponieważ ASTI nie widzi teraz żadnej alternatywy, jak tylko głosowanie swoich członków i doprowadzenie do akcji protestacyjnej. Jestem absolutnie przekonany, że strajku można uniknąć, ale rząd musi teraz podjąć działania. Muszą pilnie nawiązać współpracę z ASTI i innymi związkami pracowników szkół (INTO, TUI i Fórsa), aby rozwiązać podniesione kwestie.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Podwyżka płac dla
Nastąpi exodus dubl
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian