Poseł wzywa do zwiększenia roli Sił Obronnych w zapobieganiu cyberatakom

Rzecznik Sinn Féin ds. zagranicznych i obrony John Brady powtórzył apel swojej partii o rozszerzenie potencjału Sił Obronnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Teachta Dála Brady powiedział:

– Irlandczycy są obecnie atakowani przez cyberprzestępców. Nasze obecne mechanizmy cyberobrony okazały się całkowicie nieadekwatne. Na początku tego roku ja i moja koleżanka z partii Teachta Sorca Clarke przedstawiliśmy obszerne opracowanie dla Komisji ds. Przyszłości Sił Obronnych, w którego ramach, przygotowaliśmy kompleksowy zestaw zaleceń dotyczących rozbudowy i wzmocnienia potencjału Sił Obronnych zdolność do obrony naszego kraju przed cyberatakami. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, ponad wszelką wątpliwość, wagę tego dokumentu. Istnieje zdecydowana potrzeba opracowania technologii i systemów oprogramowania niezbędnych do zmniejszenia naszej zależności od systemów zewnętrznych. Uważamy, że rząd musi zidentyfikować kluczowe strategiczne, taktyczne i operacyjne procedury wymagane w celu rozwinięcia zdolności do niezależnego działania od partnerów zewnętrznych. Konieczne jest również wprowadzenie odpowiednich szkoleń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, aby wzmocnić i utrzymać wysoce efektywną profesjonalną kadrę w tej dziedzinie. Irlandzkim systemem cyberbezpieczeństwa zarządza obecnie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), które podlega Departamentowi Środowiska, Klimatu i Komunikacji. NCSC jest głównym punktem kontaktowym ds. cyberbezpieczeństwa w Irlandii na mocy unijnej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. Aby zapewnić wydajne i skuteczne strategie cyberbezpieczeństwa zgodne z taktycznymi i strategicznymi planami Sił Obronnych w celu zwalczania cyberwojny, NCSC powinno zostać przekazane Irlandzkim Siłom Obronnym. Pozwoliłoby to na większą integrację naszych procedur operacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa z naszymi ogólnymi strategicznymi i taktycznymi procedurami operacyjnymi. Krajowy / rządowy zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym (CIRT-IE) powinien zostać wzmocniony i poszerzony w celu zapewnienia zdolności do radzenia sobie z krajowymi incydentami cyberbezpieczeństwa. CIRT-IE powinien być wyposażony w wiedzę, szkolenia i oprogramowanie niezbędne, aby umożliwić mu podejmowanie aktywnych działań w celu zapobiegania naruszeniom cyberbezpieczeństwa, zamiast na nie reagować. Irlandzkie Siły Zbrojne powinny otrzymać środki umożliwiające szkolenie, kształcenie i rozwijanie personelu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Istotne jest, aby ten personel nie został stracony w wyniku wysokiej rotacji w Siłach Zbrojnych w wyniku złych warunków pracy, niekonkurencyjnych stawek wynagrodzeń lub zagrożeń operacyjnych. Trwałość każdego systemu cyberbezpieczeństwa będzie zależała od odpowiednich inwestycji w tym obszarze. Równie ważne, jak rola odnowionej, najnowocześniejszej jednostki cybernetycznej Sił Obronnych w zapobieganiu cyberatakom, może się to zdarzyć tylko w przypadku zdolności państwa do rekrutacji i zatrzymania niezbędnego personelu.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Wezwanie do natychmi
Rząd wprowadza Stra
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian