Poseł Partii Pracy: – Zawodzimy naszych obywateli

W odpowiedzi na raport ESRI, który obnaża surowe realia irlandzkich młodych pracowników, osób niepełnosprawnych i pracowników migrujących, rzecznik ds. przedsiębiorczości i edukacji Aodhán Ó Ríordáin, powiedział, że brak ambicji rządu na rzecz uzdrowienia dla wszystkich jest szkodliwy. 

Oczywiste jest, że aby rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych ludzi, potrzebna będzie samodzielna strategia naprawy gospodarczej dla młodych ludzi.

Poseł Ó Ríordáin powiedział:

– Każdy człowiek w tym kraju ma prawo do godnej pracy, godnych warunków pracy i godnego standardu życia. Sprawozdanie to obnaża surową rzeczywistość, że kobiety, młodzi ludzie, migranci i ci, którzy mieli najmniejsze szanse w edukacji, są narażeni na wyzysk i niskie wynagrodzenie. Zbyt wiele miejsc pracy jest nadal niskopłatnych, a wiele osób odczuwa niepewność zatrudnienia lub niepewność co do tego, ile godzin będą pracować w tygodniu. Ogromna część naszej siły roboczej po prostu sobie nie radzi, a słaba ochrona pracy jest w dużej mierze tego przyczyną. Dla wielu tygodniowe lub miesięczne wynagrodzenie ledwo pokrywa koszty kredytu hipotecznego, lub czynsz, opieki nad dzieckiem i kosztów utrzymania. Wszelkie dodatkowe koszty, nieoczekiwany rachunek za leczenie, koszty powrotu do szkoły, dodatkowe koszty paliwa, przynoszą ludziom zmartwienie i troskę. Kiedy ludzie pracują przez cały tydzień, ale ledwo sobie radzą, musimy zdać sobie sprawę, że jako kraj, zawodzimy naszych obywateli. Musimy być ambitni dla każdego pracownika w tym kraju, a plan naprawczy ogłoszony przez rząd nie wzbudził nadziei i ambicji w wielu ludziach na ich przyszłość. Z tego sprawozdania jasno wynika, że ​​musimy podnieść płacę minimalną, aby stała się płacą pozwalającą na utrzymanie. Partia Pracy od dawna domaga się płacy wystarczającej na utrzymanie, aby ludzie mogli sobie pozwolić na podstawowy, przyzwoity standard życia. Ta płaca musi być oparta na dowodach, aby uniknąć fałszywego użycia terminu „płaca wystarczająca na utrzymanie”, jak widzieliśmy w Wielkiej Brytanii, gdzie ich krajowa płaca minimalna została jedynie przemianowana bez dostosowania poziomu płac do dowodów kosztów utrzymania. Przed pandemią młodzi ludzie mieli do czynienia ze złymi warunkami zatrudnienia, niepewną pracą, brakiem prawa do odmowy pracy poza ustalonymi godzinami i wysokimi czynszami. Grozi nam utrata kolejnego pokolenia młodych ludzi, z których wielu wkrótce doświadczy drugiej recesji gospodarczej. Ten rząd musi wzmóc się i dostarczyć młodym ludziom w Irlandii w taki sam sposób, w jaki zapewni to przyszłym pokoleniom. Rozczarowujące jest to, że w rządowej strategii naprawczej pojawiło się niewiele odniesień do młodych ludzi. Potrzebujemy jasnego, samodzielnego planu gospodarczego, aby młodzi ludzie wrócili do pracy. Bardzo niepokojącym aspektem raportu ESRI jest to, że kobiety, respondenci z mniejszości etnicznych, osoby niepełnosprawne, obywatele nieirlandzcy i niekatolicy zgłaszają wyższe wskaźniki dyskryminacji w miejscu pracy. Z National Disability Authority wiemy, że osoby niepełnosprawne mają tylko połowę mniejsze szanse na zatrudnienie niż inne osoby w wieku produkcyjnym. W niektórych przypadkach ludzie nie mają dostępu do pracy, ponieważ pracodawcy nie chcą lub nie są w stanie przystosować się do ich niepełnosprawności. Rząd musi ponownie skoncentrować swoje wysiłki i nawiązać współpracę z organizacjami społecznymi i wolontariackimi, aby zrozumieć, co można zrobić, aby zarówno poszerzyć dostęp do pracy dla osób niepełnosprawnych, jak i zwalczać dyskryminację w miejscu pracy tam, gdzie się ona pojawia. Świat pracy, jaki znamy, podlega ciągłym zmianom, a Covid był wielkim przeszkodą. Stare pewniki zniknęły, a dla wielu ludzi w społeczeństwie zniknęła obietnica pracy na całe życie. Gdy wychodzimy z pandemii i dążymy do obniżenia poziomu bezrobocia, musimy upewnić się, że jesteśmy ambitni co do przyszłości pracy. Musimy upewnić się, że wszyscy pracownicy mają przynajmniej przyzwoity standard życia. Musimy zbudować rynek pracy, który daje poczucie nadziei i prawdziwe możliwości dla wszystkich naszych ludzi.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Możemy żyć bez pr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian