Ponownie więcej bezrobotnych. Social Welfare odnalazło też oszustów

Według najnowszych danych Departamentu Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej obecnie 598 000 osób pobiera pandemiczny zasiłek dla bezrobotnych, a w ostatnim tygodniu ilość osób bez pracy podniosła się o 7000.

Tylko w tym tygodniu na zasiłki dla osób przebywających na tymczasowych lub stałych zwolnieniach z pracy, a spowodowanych pandemią, Skarb Państwa wyda kwotę 209,3 mln €, natomiast pierwszy raz płatność otrzyma 11 000 osób. Wśród wszystkich pandemicznych bezrobotnych 43% stanowią osoby w wieku poniżej 35 lat, a 20.5% osoby w wieku poniżej 20 lat. 23% to osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata. Spośród wszystkich aplikujących o zasiłek pandemiczny 24% to osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, a 18,9% 45-54 lat. 13,5% to bezrobotni w wieku 55 lat i więcej.

O wsparcie dla firm, które wypłacane jest przez Revenue, wystąpiło już ponad 52 000 pracodawców, a wszyscy wnioskodawcy korzystają z programu dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych. Oznacza to, że z tej formy pomocy państwa korzysta obecnie 427 000 zatrudnionych.  

Wg Departamentu Zatrudnienia obecnie połowa całej irlandzkiej siły roboczej korzysta z jakiejś formy wsparcia pandemicznego i jest częściowo lub całkowicie zależna od pieniędzy przesyłanych przez Departament Ochrony Socjalnej i Revenue.

Od chwili ogłoszenia przez rząd pandemii oraz wprowadzenia zasiłków pandemicznych dla osób tracących pracę, aplikacje do Social Welfare przesłało już 694 000 osób. 73 000 wnioskodawców zrezygnowało z tego zasiłku, ponieważ osoby te zostały powtórnie zatrudnione i korzystają z pomocy państwa, ale wypłacanej w ramach dopłat do wynagrodzeń.

Urzędnicy Social Welfare we współpracy z Gardą prowadzą obecnie kontrole wszystkich złożonych wniosków o przyznanie zasiłku z tytułu utraty pracy, a w kilkudziesięciu przypadkach okazało się, że niektóre z nich, zawierały nieprawdziwe informacje i uznano je za pozbawione podstaw do wypłaty zasiłku. Inspektorzy skontaktowali się już z wnioskodawcami i zażądali wyjaśnień oraz zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Spośród wszystkich bezrobotnych pobierających zasiłek pandemiczny 341 800 osób to mężczyźni, a 256 200 to kobiety. Najwięcej osób utraciło pracę w Dublinie 171 700, następnym miastem jest Cork i 61 200 osób, a w Galway pracę utraciło z powodu pandemii koronawirusa 32 000 osób. Miastem, gdzie wirus Covid-19 wytworzył najmniejszą ilość bezrobotnych, stało się Leitrim z 4100 osobami.

Bogdan Feręc

Źr: Department of Employment Affairs and Social Protection

Polska-IE: Udostępnij...
Microsoft to invest
Pandemia służy han
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish