Ponad milion osób korzysta z zasiłków

Jeżeli przyjrzymy się statystykom dotyczącym bezrobocia, jest ono na bardzo wysokim poziomie, pomimo rosnącej ilości osób powracających do pracy.

Niestety powroty do pracy są stopniowe i nie odzwierciedlają oczekiwań poprzedniej ekipy rządzącej, co potwierdza Central Statistics Office w swoim najnowszym opracowaniu. Czerwcowa stopa bezrobocia podstawowego była w czerwcu nieco niższa, więc statystyki Live Register zawierały 213 700 nazwisk, czyli o 14 200 mniej, niż było to jeszcze na koniec maja.

Inaczej wyglądają statystyki dla osób pobierających zasiłek pandemiczny, bo tych na koniec czerwca było 438 933. Wyraźnie spadła natomiast ilość osób zarejestrowanych w systemie dopłat do wynagrodzeń, bo tych w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca było 382 018.  

Ogółem z różnych form wsparcia dla osób bezrobotnych na koniec czerwca korzystało 1 002 470 osób.

Spośród wszystkich osób pobierających zasiłek pandemiczny, czyli PUP 51,3% stanowili mężczyźni. 71,1% zarejestrowanych w tym systemie wsparcia pandemicznego stanowili w czerwcu Irlandczycy. 23,2% pandemicznych bezrobotnych to osoby w wieku 25 – 34 lata, a 22,9% 35 – 44 lata.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Polska-IE: Udostępnij...
Dublin Airport – O
Rozmowy postępują,
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish