Ponad 150 ekspertów – reprezentujących ngo’sy, naukę, biznes, samorządy oraz rząd – wystąpi na kongresie ESG Polska Moc Biznesu

Kongres ESG Polska Moc Biznesu to konferencja, na której będą omawiane najbardziej obiecujące i transformujące trendy w polskim biznesie. W trakcie wydarzenia eksperci odpowiedzą na takie pytania jak m.in. maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na społeczeństwo; jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

Trzy dni debat nt. społeczeństwa, gospodarki i ekologii odbędą się online w bezpiecznej formule hybrydowej. Kongres będzie nadawany na żywo ze studia telewizyjnego w Warszawie (Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warszawa). Wydarzenie będzie można oglądać na głównej stronie Wirtualnej Polski oraz stronach partnerów medialnych.

Kongres ESG Polska Moc Biznesu potrwa trzy dni, od 3 do 5 listopada 2021 roku. Prelegentami będą liderzy ze świata nauki i biznesu, samorządów, rządu i NGO-sów, w tym prof. Piotr Wachowiak – rektor SGH; Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Weronika Kuna – dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem, Microsoft; Paweł Jakubik – dyr. ds. transformacji cyfrowej w chmurze, Microsoft; Radosław Kwiecień – wiceprezes BGK oraz Renata Fijałkowska – przewodnicząca „potoku społecznego” oraz psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day 

Wydarzenie będzie podzielone na trzy obszary tematyczne, którym odpowiadają nazwy poszczególnych dni konferencji: Społeczeństwo, Gospodarka, Ekologia.

Podczas Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie omawiana wizja polskiego społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej. Co wspiera rozwój społeczny, a co go ogranicza: rola edukacji, ochrony zdrowia, systemów zarządzania, efektywności i skali działania. Znaczenie kultury, sportu i rodziny w rozwoju jednostki i grup społecznych. Jak efektywnie budować dialog międzypokoleniowy: bezpieczna przyszłość młodzieży i aktywizacja osób starszych. Rola państwa w zmianach społecznych (Polski Ład).

Współczesne szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze. Plan Odbudowy dla Europy i Polski Ład. Odpowiedzialność gospodarcza państwa i biznesu wobec społeczeństwa. Co musimy zmienić by stać się jednym z europejskich liderów? Finansowanie i promocja polskich marek. Niezależność gospodarcza kraju i szanse, jakie daje jego geopolityczne położenie: atrakcyjność inwestowania i współpraca międzynarodowa.

„Trudny czas pandemii, gdy łańcuchy dostaw zostały zakłócone, ujawnił przewagę wielu polskich firm. Polska jest niezmiennie atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji, a przedsiębiorstwa z naszego kraju właśnie rozszerzają swoją działalności na nowych rynkach. Nasza gospodarka potrzebuje kolejnych sukcesów, takich jak sukces w sektorze produkcji AGD. Warto wiedzieć, że co drugie duże urządzenie AGD produkowane w Unii Europejskiej powstaje w Polsce. To dobry moment, aby intensywnie działać i postawić na firmy, które mają szanse na międzynarodowe sukcesy. Musimy wykorzystać nasz ogromny potencjał, ponieważ właśnie teraz możliwości ekspansji na zagranicznych rynkach są znaczące. Merytoryczne debaty i twórczy dialog przedsiębiorców z przedstawicielami władz publicznych, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego jest obecnie jeszcze bardziej potrzebny” – mówi Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Realna odpowiedzialność społeczna wobec środowiska a zjawiska greenwashingu. Racjonalne wykorzystanie działalności proekologicznej dla dobra społecznego. Jak zachować równowagę między ekonomią a ekologią? Technologie i rozwiązania, na które warto stawiać: zaawansowane technologie cyfrowe, energetyczne i innowacyjne tworzywa. Które rozwiązania będzie można wdrożyć już za chwilę, a na które jeszcze przyjdzie nam poczekać? Jak zintegrować działania rządu, samorządów, nauki i biznesu, aby osiągnąć efekt synergii i skali?

„Jako największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce chcemy aktywnie brać udział w debacie o trendach, kształtujących życie społeczne i gospodarcze. Tego typu wydarzenia to doskonałe miejsca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz czerpania inspiracji z korzyścią dla dalszego rozwoju krajowej gospodarki. Nasz głos w dyskusji reprezentuje blisko 100 mln pasażerów, którzy co roku korzystają z naszych usług” – mówi Artur Martyniuk, prezes POLREGIO.

Prelegentami Kongres ESG Polska Moc Biznesu będą także: Marlena Maląg – minister Rodziny i Polityki Społecznej; Olgierd Cieślik – prezes zarządu, Totalizator Sportowy; Marcin Nowak – dyrektor współpracy międzynarodowej i projektów sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Dawid Zieliński – prezes Columbus Energy.

Ludzka twarz biznesu

Pierwszy dzień kongresu dotyczyć będzie tematów społecznych, takich jak: edukacja zawodowa, kultura oraz sport i jego upowszechniania, a także tematy związane z dialogiem międzypokoleniowym.

Równolegle z debatami realizowany będzie „potok społeczny” pt. „Ludzka twarz biznesu – Równy start dla każdego”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele NGO-sów, fundacji, które z założenia, na co dzień, stają przed wyzwaniem rozwiązywania ważkich problemów dotyczących często marginalizowanych grup społecznych.

„To właśnie NGO-sy zajmują się profesjonalną pomocą najbardziej potrzebującym. To organizacje pozarządowe wiedzą i czują oddolnie jak wygląda sytuacja w regionach, jak ciężko trzeba pracować, aby poszczególne kwestie związane z ekonomią, zdrowiem, środowiskiem lub kwestiami społecznymi poprawiać. To jest cenny głos, bo to właśnie one, fundacje, najczęściej reprezentują mieszkańców i angażują się w rozwiązywanie różnych problemów – często w formie wolontariatu. Chcemy pomóc pomagającym. Stąd nasz postulat, by NGO-sy w szerszym zakresie były widzialne, słyszalne i mocno wyeksponowane, aby były bardziej wspierane przez biznes, samorządy i rząd” – mówi Renata Fiałkowska, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day 

„Zdajemy sobie sprawę że samorządy, rząd, ale również biznes mają na sobie dużą odpowiedzialność za społeczeństwo w różnych obszarach, od edukacji po stan zdrowia. Dlatego Kongres ESG Polska Moc Biznesu to również m.in. pomoc biznesu. Chcemy, aby biznes i samorządy usłyszały głos i to co mają do przekazania organizacje pozarządowe. Dlatego podczas pierwszego dnia kongresu oddajemy przestrzeń fundacjom i stowarzyszeniom pozarządowym. Powołaliśmy grupy robocze pn. >>Ludzka twarz biznesu – Równy start dla każdego<<. Dzięki temu poruszane przez stowarzyszenia problemy mają szansę wybrzmieć w pełni, a biznes ma szanse realnie wesprzeć potrzeby NGO-sów” – mówi Artur Beck, producent i organizator kongresu

Wideo: Organizacje pozarządowe chciałby być lepiej słyszane

„Potok społeczny” pod przewodnictwem Renaty Fijałkowskiej, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day rozpocznie się od godz. 11:00 (3.11). Każda z 15 fundacji będzie miała przestrzeń i możliwość, w ramach swoich power speech’y, zainteresowania biznesu i samorządów.

Motywem przewodnim wystąpień fundacji będą kwestie usamodzielnienia zawodowego młodzieży z domów dziecka, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Podczas wystąpień omawiane będą nie tylko problemy, ale co ważniejsze, sposoby ich rozwiązania.

„Rozwiązania problemów wymagają regulacji legislacyjnych i rządowych. Dlatego też przedstawiciele NGO-sów będą mieli rzadką możliwość przedyskutowania i przedłożenia swoich projektów bezpośrednio przedstawicielom biznesu i rządu z sektora społecznego i gospodarczego. Mamy więc pewność, że głos przedstawicieli organizacji nie zniknie w tłumie i nie zagubi się w natłoku poruszanych podczas Kongresu idei” – dodaje Renata Fiałkowska, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day 

Kongres ESG Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w ponad 18 godzinach wystąpień, dyskusji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://polskamocbiznesu.pl/

Wideo promujące KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU: https://youtu.be/sRSwsVA4EbY

AGENDA

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

Kongres ESG Polska Moc Biznesu – 2021

PARTNER +: TOTALIZATOR, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARTNER: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio, Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft

PARTNER MOTORYZACYJNY: STELLANTIS

HONOROWY PATRONAT: prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki; wicepremier, minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński

PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PATRONAT MARSZAŁÓW WOJEWÓDZTWA: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego

PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI: TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie

PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact

GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl

GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: Polskie Radio, Polskie Radio 24

PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl

Obserwuj nas:

Twitter https://twitter.com/ESGKongres

LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/79326700

YouTube Polska Moc Biznesu Kongres ESG

Facebook https://www.facebook.com/Kongres-ESG-Polska-Moc-Biznesu

Organizatorzy:

Fundacja Pozytywnych Idei to inicjatywa, która jest uzupełnieniem działań grupy CreativeHarder. Wspiera kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Podmiot jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

Fundacja Czyste Powietrze powstała nie po to by mówić, ale by działać. Fundacja zorganizowała setki spotkań z mieszkańcami Polski, by pokazać im, że jakość powietrza zależy w dużej mierze od nich. Że mają wpływ. W rezultacie udzielonych zostało prawie 30 tysięcy bezpłatnych konsultacji i udzielono pomocy przy składaniu kilku tysięcy wniosków, by zmienić nieefektywne źródła ciepła. Czytaj: by wymienić piece-kopciuchy, od których duszą się nasze wsie i miasteczka.

#PolskaMocBiznesu

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Sieć modułowych sz
Wkrótce e-receptę

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>