Pomysł polskiego fiskusa wprowadza dyskryminację dla pracujących za granicą

Likwidacja ulgi abolicyjnej uderzy przede wszystkim w polskich rezydentów, którzy zarabiają za granicą i – w nowym wydaniu prawa – będą musieli dopłacić w Polsce znacznie wyższy podatek niż dotychczas.

Brak ulgi spowoduje, że nastąpi powrót do czasów sprzed 2007 r., kiedy dochody osiągane w krajach z niekorzystną metodą unikania podwójnego opodatkowania (kredyt podatkowy ergo proporcjonalne odliczenie) nie były w Polsce deklarowane właśnie wskutek braku rozwiązań niwelujących podwójne opodatkowanie i zbyt duże obciążenia podatkowe w naszym kraju.Likwidacja ulgi spowoduje także nieuzasadnione zróżnicowanie podatników zarabiających za granicą pod względem skutków podatkowych w odniesieniu do tych samych źródeł przychodów. Osoby osiągające dochody z pracy np. w Hiszpanii, we Francji czy w Niemczech nadal będą korzystać z dobrodziejstwa korzystnej metody unikania podwójnego opodatkowania, a osoby zarabiające w Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii będą musiały opodatkować zagraniczne dochody w Polsce i dopłacić podatek według polskiej skali. Nie skorzystają już bowiem z ulgi niwelującej różnice między korzystną a niekorzystną metodą opodatkowania dochodów zagranicznych.

W ostatniej rozmowie głównego wydania Studia Dublin (11 września 2020) Mateusz Romowicz, radca prawny i zarazem prezes firmy „Legal Marine Mateusz Romowicz”  analizuje sprawę zapowiedzi zniesienia tzw. ulgi abolicyjnej osób pracujących poza granicami Polski. Część z nich będzie zmuszona do rozliczenia się z polskim fiskusem.

Od kliku lat mieliśmy sygnały, że mogą być jakieś ruchy przy uldze abolicyjnej. Nigdy jednak nie mieliśmy prób przeprowadzenia tego w sposób tak enigmatyczny i ogólny. Skutki podatkowe dla pracowników i ich rodzin będą bardzo daleko idące.

Jak mówi radca prawny Mateusz Romowicz:

Polacy, którzy przywożą pieniądze z innych państw, powinni mieć jak najbardziej ułatwiane życie.

Mateusz Romowicz z „Legal Marine Mateusz Romowicz” wyraża nadzieję, że być może mamy obecnie jedynie do czynienia z sondowaniem reakcji polskich obywateli na zmiany w kwestii abolicji podatkowej.

Mateusz Romowicz jest radcą prawnym specjalizującym się w podatkach marynarskich, dochodzeniu odszkodowań marynarskich, morskim prawie pracy i prawie międzynarodowym.

Doświadczenie prawne w tym zakresie zdobywał obsługując polskich marynarzy będących w sporach z zagranicznymi armatorami, reprezentując marynarzy w kontaktach z organami podatkowymi i rentowymi w Polsce i zagranicą. Mój gość specjalizuje się również między innymi w prawie handlowym, prawie gospodarczym, europejskim prawie spółek, prawie podatkowym (ze szczególnym uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), prawie morskim.

Obsługa ta obejmowała przedsiębiorców z branży morskiej, stoczniowej i budowlanej oraz spółki prawa handlowego działające w transporcie lub handlu międzynarodowym.

Gość Tomasza Wybranowskiego postuluje wprowadzenie dla Polaków pracujących poza krajem  podatku liniowego w wysokości 10%.

Myślę, że większość moich klientów byłaby skłonna zaakceptować takie rozwiązanie.

Tutaj do wysłuchania rozmowa z Mateuszem Romowiczem:

Tomasz Wybranowski

Polska-IE: Udostępnij
Studio Dublin – 11
POLICJANCI SPEŁNILI
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian