Pomimo skromnego życia – toną w długach

Nie są rozrzutni, nie ubierają się ekstrawagancko, nie wychodzą co tydzień do pubu, najczęściej nie mają samochodu, ale wciąż żyją od wypłaty do wypłaty i mają problemy z opłaceniem wszystkich rachunków, w tym czynszu.

Z badań Think Tank for Action on Social Change (TASC), jeden na trzech najemców ma problem ze spłatą zadłużenia, a w to popadli z powodu „porażki życiowej”. W raporcie TASC czytamy również, iż ponad połowa irlandzkich gospodarstw domowych, nie ma obecnie możliwości regularnego oszczędzania, a w przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach, ilość wzrasta do 77%.

1 na 3 najemców, wynajmujących mieszkanie w sektorze prywatnym jest zadłużony lub nadmiernie obciążony spłatą zadłużenia, a 28% z tej grupy, permanentnie zalega z rachunkami za media.

W ujęciu ogólnym najemców, osoby wynajmujące mieszkania od osób prywatnych, czyli landlordów, aż czterokrotnie wyższe jest ryzyko braku dobrze ogrzanego mieszkania, niż w przypadku osób wynajmujących domy z rynku państwowego lub pośród właścicieli domów. Powodem jest brak pieniędzy, a te przeznaczane są głównie na opłacenie czynszu i rosnące koszty zakupu, przede wszystkim artykułów spożywczych.

Jak przekonuje TASC, z każdym rokiem coraz więcej gospodarstw domowych, zmaga się z brakiem pieniędzy, na co wpływ mają wzrastające czynsze, a te wymieniane są przez najemców, jako główna przyczyna ich ubożenia oraz rosnącego zadłużenia. Z raportu Think Tank for Action on Social Change dowiemy się również, że wejście do grupy osób lub gospodarstw domowych z zadłużeniem, „postrzegane jest przez te osoby, jako osobista porażka lub problem polityczny i praktyczny”.

Z takim poglądem nie zgadzają się jednak twórcy raportu i uznali, „że większość przyczyn rosnącego zadłużenia i popadania w coraz głębsze obciążenia finansowe, a także inne elementy składowe, są czynnikami zewnętrznymi, które nie mają związku z działaniami i zachowaniami tych osób”.

W związku z tym wydaje się wręcz naturalnym, że to kolejne ekipy rządzące doprowadziły i wciąż prowadzą kraj do stałego ubożenia społeczeństwa, więc potrzebne są natychmiastowe działania, by sytuację na początku zatrzymać, a następnie odwrócić. TASC wezwał rząd do podjęcia działań na szczeblu państwowym w celu włączenia zarządzania długiem do swoich interwencji w zakresie mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej i innych usług.

Źr: TASC

To ostatnie zdanie jest nad wyraz istotne w całym raporcie, bo w prostych słowach, nakłada na ten i kolejne gabinety obowiązek rozpoczęcia inicjatyw, które po pierwsze urealnią płace w kraju, a i wyhamują wzrost czynszów.

Jeżeli tak właśnie odbierać będziemy raport TASC, to okaże się, że Irlandia powinna teraz wywrzeć nacisk na świat tutejszej polityki, aby to właśnie Sinn Féin utworzyło gabinet, gdyż partia Mary Lou McDonald, szła do wyborów z hasłami o przywrócenie normalności w kraju. Dla przypomnienia można dodać, iż Sinn Féin chce zamrożenia czynszów, podniesienia płacy minimalnej i pomocy socjalnej na zwiększonym, ale zrównoważonym poziomie. „SF” chce również uruchomienia większej ilości środków publicznych na budowę mieszkań socjalnych lub tanich państwowych, by to kraj stał się głównym dostarczycielem mieszkań do najmu w Irlandii.

Wiemy przecież od jakiegoś czasu (8 lutego 2020 r.), że o ile utworzenie rządu Sinn Féin, nie zostanie wymuszone na partiach Fine Gael i Fianna Fáil, to nadal będą oni prowadzili swoją zgubną dla najemców politykę, a ta przyniesie dalsze ubożenie społeczeństwa. Oczywiście w tej kwestii można też nie robić nic i pozostawić możliwość stworzenia gabinetu bez interwencji społecznej, ale w takim razie, trzeba rządzących przygotować małą rewolucję, bo ta z całą pewnością zostanie wywołana, a zapoczątkują ją osoby ubogie, wyrzucane z mieszkań.

O ile tego właśnie chcą, to z czystym sumieniem mogą nadal blokować Sinn Féin w dążeniach do ukonstytuowania gabinetu i czekać, jak zareaguje Irlandia.

Politycy powinni pamiętać też o elemencie napływowym, chociaż to temat wtórny, ale jeżeli imigracja zarobkowa, która ma gdzie, wyjedzie, to może i zmieni się sytuacja mieszkaniowa w kraju, ale rąk do pracy, to Zielona Wyspa mieć nie będzie, co z kolei doprowadzi do zmniejszenia produkcji, a w konsekwencji do problemów gospodarczych.

Bogdan Feręc

Polska-IE: Podziel się...
Nowy rząd dopiero p
Niekompletne akta Li
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish