Polska izoluje się od Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, za dwa dni wchodzi w życie całkowity zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski.

Zakaz wejdzie w życie 2 stycznia, a obowiązywać ma do 13 stycznia 2021 roku. Zakaz wprowadzono w związku z dużą ilością zakażeń SARS-CoV-2 i wprowadzoną przez rząd Wielkiej Brytanii pełną blokadą kraju.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.
Poz. 25


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie zakazów w ruchu lotniczym


Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty
międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 1. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
  1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
  2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
  4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia
  23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
  przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.
  § 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 13 stycznia 2021 r.
  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 r.
 2. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Dziennik Ustaw

Dokument PDF do pobrania:

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
RSA chce publikowani
ROZBITY GANG - 2 OSO
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian