Połowa restauracji może zostać zamknięta na stałe. 100 tysięcy ludzi pozostanie bez pracy

Najnowsze raporty, które mówią o sektorze restauracyjnym, wskazują, że kolejne miesiące, a nawet przyszłe kilka lat, może być bardzo trudnym okresem dla całej branży restauracyjnej.

Zarówno raport  Restaurants Association of Ireland, jak i przygotowany przez Jim Power Economics nie pozostawiają złudzeń i o ile branża nie uzyska odpowiednio mocnego wsparcia rządowego, 50% restauracji w kraju może zostać zamkniętych na stałe. The Restaurants Association of Ireland i Jim Power Economics twierdzą, że sektor zakwaterowania i restauracyjny, zostały w wyjątkowy sposób dotknięte pandemią koronawirusa, co odbije się na wynikach finansowych, a co się z tym wiąże, również na ilości generowanych miejsc pracy.

Głównym problemem sektora będzie po jego ponownym otwarciu dystans społeczny, ograniczenia w ilości klientów, którzy jednorazowo będą mogli przebywać w restauracjach, ale i brak gości zagranicznych będzie miał wpływ na branżę.

W raporcie Jim Power Economics podkreśla się, że branża restauracyjna, jest jednym z największych pracodawców w kraju, ale też elementem życia gospodarczego i społecznego oraz ważnym składnikiem oferty turystycznej, co z kolei sugeruje, że brak wsparcia, może przełożyć się na ilości osób pozostających bez pracy, więc obciążających budżet poprzez pobieranie zasiłków dla osób bezrobotnych.

Jim Power Economics:

– Wydaje się jasne, że wiele restauracji będzie walczyć o przetrwanie w trudnym otoczeniu, ale równie oczywiste jest, że w celu odbudowy sektora turystyki o zasadniczym znaczeniu gospodarczym w ciągu najbliższych kilku lat konieczne jest, abyśmy mieli w kraju mnóstwo wysokiej jakości restauracji. Bardzo ważne jest, aby sektor restauracyjny uzyskał maksymalne możliwe wsparcie ze strony rządu, aby przetrwał w nadchodzących trudnych czasach. Koszt takiego wsparcia byłby znacznie wyższy niż koszt braku działania, pod względem utraty miejsc pracy w całej Irlandii, zamkniętych firm na ulicach miast, wsi i miast w całym kraju oraz szkód dla oferty turystycznej Irlandii.

W raportach proponuje się też rozwiązania, a w tych m.in. obniżenie opłat lokalnych, obniżkę stawki podatku od towarów i usług VAT do 0%, obniżenie czynszów komercyjnych, restrukturyzację spłat zadłużenia, pomoc w zachowaniu płynności finansowej, obniżenie akcyzy na alkohol i utworzenie funduszu na rzecz dywersyfikacji restauracji.

W raporcie Jim Power Economics dodaje się, że brak reakcji rządu, wygenerować może i to tylko z sektora restauracyjno-hotelarskiego ok. 100 000 bezrobotnych, co kosztować będzie Skarb Państwa ok. 2 mld € rocznie, a i ok. 500 mln € z tytułu utraconych wpływów podatkowych. Kolejnymi stratami budżetowymi będą mniejsze o ok. 240 mln € wpływy z podatku VAT, a władze lokalne stracą ok. 52 mln € z podatków komercyjnych.

Bogdan Feręc

Źr: Restaurants Association of Ireland/Jim Power Economics

Polska-IE: Udostępnij...
Irlandzcy żołnierz
Pragnienie władzy a
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish