Połowa Amerykanów 65+ bez ubezpieczenia dentystycznego

Zdrowie jamy ustnej jest integralną częścią dobrostanu osób w każdym wieku. Jednak seniorzy często mają szczególnie duże potrzeby w zakresie zdrowia jamy ustnej, a przy tym bariery w dostępie do opieki dentystycznej. W USA poważnym problemem społecznym jest fakt, że znaczna część osób po 65. roku życia nie może liczyć na leczenie, którego koszty pokrywa ubezpieczyciel. 

W grudniu 2019 r. w Narodowym Badaniu nt. Zdrowego Starzenia się (National Poll on Healthy Aging) naukowcy z Uniwersytetu Michigan zapytali 1030 Amerykanów w wieku 65–80 lat o ubezpieczenie dentystyczne, zdrowie jamy ustnej, korzystanie z opieki dentystycznej oraz dostęp do niej, a także o proponowane zmiany w Medicare (rządowym programie ubezpieczeń społecznych) w zakresie opieki dentystycznej.

Za włączeniem leczenia stomatologicznego do standardowego pakietu ubezpieczenia w Medicare opowiedziało się aż 93% ankietowanych. Odsetek ten spadł jednak do 59%, gdy seniorów zapytano, czy życzyliby sobie dodania leczenia dentystycznego do pakietu Medicare, gdyby wiązało się to z koniecznością płacenia więcej za świadczenia.

Z ankiety wynika, że obecnie tylko 53% Amerykanów w wieku 65+ ma ubezpieczenie obejmujące leczenie u dentysty. Połowa tej grupy objęta jest ubezpieczeniem jako pracownicy lub emeryci bądź małżonkowie pracowników.

Co czwarty z tych, którzy za wizytę u stomatologa nie muszą dodatkowo płacić, korzysta z rozszerzonego planu – Medicare Advantage, przy czym większość (72%) zdecydowała się na tę opcję właśnie ze względu na to, że obejmuje opiekę dentystyczną.

Badanie wykazało ponadto, że niezależnie od tego, czy respondenci mają ubezpieczenie, czy nie, koszt odgrywa istotną rolę w decyzjach o leczeniu u stomatologa. Jeden na pięciu ankietowanych seniorów podał, że w ciągu ostatnich 2 lat odłożył w czasie wizytę u dentysty lub zrezygnował z niej. Powodem tej decyzji były – w większości przypadków – pieniądze.

– Objęcie pacjentów opieką lekarza stomatologa (a także okulisty i audiologa) ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego zdrowia naszej populacji – wyjaśniła dr Alison Bryant, wiceprezes ds. badań w AARP, największej w USA organizacji non-profit zajmującej się wsparciem Amerykanów w wieku powyżej 50 lat. – Nawet zwykłe czyszczenie zębów może nie być dostępne dla niektórych seniorów, także tych mających stałe dochody, więc ubezpieczenie dentystyczne może pomóc rozwiązać ten problem – dodała.

Badacze z University of Michigan uznali, że ich sondaż rzuca nowe światło na coraz silniejszy związek zdrowia jamy ustnej z ogólnym stanem zdrowia i dobrostanem pacjenta.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-Med>>>

Polska-IE: Udostępnij
Poland, US to sign d
Zakaz podróżowania