POLICJANCI PREWENCJI KAŻDEGO DNIA PATROLUJĄ ULICE

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej, kontrterrorystycznej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W 101. rocznicę powstania Policji Państwowej chcemy Państwu przybliżyć nasz garnizon i pracę lubelskich policjantów.

Policjant w mundurze na służbie.

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej, kontrterrorystycznej  oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W 101. rocznicę powstania Policji Państwowej chcemy Państwu przybliżyć nasz garnizon i pracę lubelskich policjantów. 

Policjantka w mundurze na służbie.

Jednym z ustawowych zadań policji jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom. W realizację tych zadań wpisuje się codzienna służba  policjantów  prewencji, a zwłaszcza komórek patrolowo- interwencyjnych. To ich najczęściej można spotkać na ulicach miast i miasteczek. Patrolują ulice, reagują w przypadku naruszenia prawa. Obsługują interwencje dotyczące zakłócenia porządku i  awantur domowych.  To najliczniejsza służba, która liczy w naszym garnizonie ponad 3180 etatów. W samych komórkach patrolowo -interwencyjnych służbę pełni blisko 1100 funkcjonariuszy. W komórkach prewencji swoje zadania realizują także dzielnicowi. I to właśnie o nich zwykło się mówić, że są  „policjantami  pierwszego kontaktu”. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą dzielnicowego jest dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Mundurowi odwiedzają codziennie podległe im dzielnice, osiedla i wioski. Rozmawiają z mieszkańcami, przestrzegają przed zagrożeniami, starają się wysłuchać ich problemów i udzielić porad. Szerokie kontakty ze społeczeństwem umożliwią pozyskanie informacji na temat obecnych zagrożeń i oczekiwań mieszkańców.

Mówiąc o służbie prewencyjnej nie sposób pominąć przewodników służbowych i ich podopiecznych. W lubelskim garnizonie Policji aktualnie pełni służbę ponad 40 policyjnych czworonogów. Najliczniejszą kategorię psów stanowią psy patrolowo-tropiące. Podczas wykonywanej służby patrolowej, obok oddziaływania prewencyjnego, mogą być wykorzystywane do działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu, zasadzki. Stanowią pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymywaniu osób, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również wykorzystywane do tropienia śladów ludzi. Psy patrolowe przygotowane są do działań prewencyjnych, a psy tropiące nabywają umiejętność tropienia na miejscu zdarzeń oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osoby zaginionej.

Policjant i jego służbowy pies patrzy w stronę obiektywu

W ramach służby prewencyjnej swoje zadania wykonują także policjanci ogniw konwojowych.   Zajmują się m.inorganizowaniem i realizacją konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur. Realizują konwoje osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej. Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zapewnia także sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz pełnienie służby w Policyjnej Izbie Dziecka.

Policjantka na strzelnicy strzela do tarczy.

R.L.R

Policja.pl

Polska-IE: Udostępnij...
Studio Dublin – 24
Awanse generalskie w
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish