Pojawiła się propozycja, aby zasiłki zostały podniesione i corocznie wzrastały

Do Dáil trafił właśnie projekt ustawy, który ma na celu utworzenie ciała opiniującego, a to, zajmie się oceną wysokości zasiłków dla osób bezrobotnych oraz innych, korzystających ze świadczeń socjalnych.

W ustawie znalazł się zapis, który mówi o corocznej waloryzacji świadczeń socjalnych, by odpowiadały one kosztom, jakie mieszkańcy kraju ponoszą na utrzymanie. Kolejnym celem ustawy jest prawna ochrona mieszkańców Irlandii, którzy są beneficjantami Social Welfare. Akt prawny wprowadziła do Dáil posłanka Sinn Féin Claire Kerrane, która uważa, iż ochrona świadczeniobiorców zasiłków socjalnych, jest obecnie i w przyszłości istotnym elementem życia kraju.

Rzeczniczka Sinn Féin ds. ochrony socjalnej Claire Kerrane przedstawiła ustawę, która miałby wpływ na wszystkich odbiorców świadczeń socjalnych, nie wyłączając z tego osób bezrobotnych, emerytów i osób na długoterminowych zwolnieniach lekarskich.

Ustawa o Komisji Opieki Społecznej ustanowiłaby organ, a ten, zobowiązany byłby do corocznego badania i wydawania zaleceń przed pojawieniem się ustawy budżetowej, które, staną się podstawą do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń socjalnych poprzez zapewnienie minimalnego podstawowego poziomu życia i ochrony przed ubóstwem.

Przemawiając podczas prezentowania ustawy w Dáil posłanka Kerrane powiedziała:

– Ten projekt ustawy, gdyby został uchwalony, miałby wpływ na najbardziej narażonych obywateli, w tym opiekunów, osoby niepełnosprawne, samotnych rodziców, wdowy i osoby poszukujące pracy, a także młodych poszukujących pracy, obecnie za 112 euro tygodniowo. Ustawa dąży do ustanowienia Komisji Opieki Społecznej, która badałaby minimalny podstawowy standard życia dla różnych typów gospodarstw domowych, które korzystają ze wsparcia z opieki społecznej i przedstawiałaby rządowi coroczne zalecenia przed budżetem. To wyeliminowałoby polityczną grę w kwestii decyzji podejmowanych w sprawie podwyżek świadczeń socjalnych w okresie budżetowym. Ustalając stawki na poziomie minimalnego podstawowego poziomu życia, zapewniamy ludziom ochronę przed ubóstwem. Obecnie tygodniowe świadczenia socjalne są ustalane poniżej granicy ubóstwa. To musi się zmienić. Proponowana ustawa pozwala na uwzględnienie oceny wpływu ubóstwa na decyzje polityczne rządu, zanim zostaną podjęte i wdrożone. Jedną z pierwszych lekcji wyciągniętych z perspektywy ochrony socjalnej, kiedy uderzył Covid, był fakt, że nikt, kto stracił pracę, nie mógł żyć za 203 euro tygodniowo. Jest to jednak maksymalna stawka dla wielu świadczeń z opieki społecznej. Obecne stawki również nie uwzględniają kosztów niepełnosprawności i opieki. Przynajmniej tym, czego szukam, wprowadzając tę ​​ustawę, jest zapewnienie adekwatności świadczeń socjalnych i ochrony odbiorców przed ubóstwem. Są to podstawowe cele, które powinien spełniać każdy system ochrony socjalnej.

*

Pani poseł… W przypadku zasiłku dla bezrobotnych – przynajmniej tego w wysokości 203 €, nie jest on tak niski, żeby utrudnić życie osobom, które go pobierają, a zainspirować do poszukiwania pracy. Dlatego ten zasiłek, w mojej ocenie, powinien zostać na dotychczasowym poziomie lub waloryzowany być na zasadach, jakie teraz obowiązują. Reszta zapomóg to kwestia do dyskusji.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Audi ostrzega przed
Dokumentacja medyczn
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian