Pogorszyło się zdrowie psychiczne mieszkańców Irlandii

Wskaźniki, jakimi posługują się służby medyczne, ale i najnowsze badania pokazują, że w kraju, coraz gorzej jest ze zdrowiem psychicznym.

Przedłużające się ograniczenia, brak możliwości spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi i rodzinami, odciska swoje piętno na zdrowiu psychicznym mieszkańców wyspy, a do tego dochodzi czynnik pogodowy, więc mamy prostą receptę na wzrost ilości osób z depresją. Problemy zgłaszane są we wszystkich grupach wiekowych, więc od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe, które próbując ratować się przed popadaniem w depresję, częściej zaglądają do kieliszka lub zajadają swoje problemy.

Tak dzieje się głównie w przypadku osób dorosłych i młodzieży starszej, bo to te grupy otwarcie przyznają, że pogorszył się ich stan psychiczny, natomiast u dzieci, obserwuje się zachowania, które wcześniej u nich nie występowały. To z koeli prowadzi do wniosku, że dzieci, równie źle znoszą zamknięcie, chociaż mówiło się, iż mają mniej problemów ze swoją covidową psychiką.

Największą grupę z problemami psychicznymi wywołanymi blokadami zgłaszają obecnie młodzi dorośli oraz osoby o niskich dochodach, a mają problemy z opanowaniem pewnych zachowań, co prowadzi ich do stanów depresyjnych i popadania w marazm egzystencji.

Z analizy Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI) wynika, że odsetek młodych dorosłych, którzy zgłaszają pewne problemy psychiczne, podniósł się z okresu sprzed pandemii z 27 o obecnych 48 procent. Podobne wyniki, więc trend wzrostowy, obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, a najlepiej radzą sobie z zamknięciem osoby starsze, chociaż i w grupie powyżej 65 lat, rośnie ilość zgłaszanych przypadków zaburzeń psychicznych i odczucie osamotnienia.

Badanie przeprowadził Trinity College Dublin wraz z ESRI, a w ankiecie udział wzięła reprezentatywna grupa mieszkańców Irlandii, natomiast do stworzenia raportu, wykorzystane zostały również dane medyczne.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Dlaczego rząd nie o
„Zgnilizna w centr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian