Podwyżka cen energii – rząd musi działać

Ceny energii rosną obecnie szybko i to na całym świecie, a centra danych w Irlandii zwiększają presję na wzrost, ponieważ zużywają 11% energii elektrycznej.

Według ESRI, w 2019 r. co szóste gospodarstwo domowe było w ubóstwie energetycznym. Ankieta przeprowadzona przez Red C dla Saint Vincent a Paulo wykazała, że ​​jedna piąta gospodarstw domowych ograniczyło już ogrzewanie i zużycie energii elektrycznej ze względu na koszty.

Jednym z rezultatów była hipotermia wśród osób starszych. Szacuje się, że każdego roku dochodzi do od 1500 do 2000 nadmiernych zgonów w okresie zimowym, z czego duży odsetek można przypisać niedostatecznemu ogrzewaniu. 

Wiele gospodarstw domowych może stanąć tej zimy w obliczu wzrostu kosztów ogrzewania i energii elektrycznej o ponad 500 euro w wyniku wzrostu cen energii. Jednak dodatek paliwowy wypłacany jest tylko 380 tys. gospodarstw domowych, co oznacza, że ​​większość emerytów i nisko opłacanych pracowników nie otrzymuje go wcale i nie jest chroniona przed tymi podwyżkami.

Niski poziom efektywności energetycznej irlandzkich zasobów mieszkaniowych oznacza, że ​​gospodarstwa domowe są szczególnie dotknięte wzrostem cen energii i przyczyniają się do wysokiego poziomu emisji dwutlenku węgla.

Oprócz globalnego wzrostu cen energii, do problemu przyczynia się szereg czynników krajowych.

Po pierwsze, deregulacja rynku dostaw energii i prywatyzacja Bord Gáis Energy w 2014 r. była katastrofalna dla ludzi.

Kiedy ustawowy wymóg ESB dotyczący działalności non-profit i na zasadzie progu rentowności został zniesiony w 2001 r., ceny energii elektrycznej drastycznie wzrosły, powodując ubóstwo energetyczne, rozłączenia i roczną nadwyżkę 2800 zgonów spowodowanych przeziębieniem.

Po drugie, rząd zobowiązał się do corocznego zwiększania podatku węglowego, który obecnie wynosi 33,50 euro za tonę jednego paliwa i ma wzrosnąć o 7,50 euro za tonę w przyszłym roku. Podatki węglowe są regresywną formą opodatkowania, która nieproporcjonalnie wpływa na osoby i rodziny o niższych dochodach i jest wysoce nieskuteczna w dokonywaniu niezbędnych zmian w celu dekarbonizacji naszej gospodarki.

Po trzecie, rządowy program modernizacji, którego celem jest modernizacja 30 000 domów w 2022 r., jest całkowicie niewystarczający.

 People Before Profit wprowadzają nadzwyczajną rezolucję wzywającą rząd do:

  • Wydania nakazu doraźnego na podstawie § 61 ustawy o ochronie konsumentów z 2007 r. w związku z dostawą energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego do domu;
  • Ustalenie maksymalnej ceny jednostkowej na energię elektryczną, gaz i olej opałowy do domu zgodnie z art. 62 ustawy o ochronie konsumentów z 2007 r.;
  • Nawołują do zatrzymania wzrostu podatku węglowego w budżecie 2022;
  • Wdrożenie krajowego planu modernizacji w celu modernizacji 100 000 domów rocznie, traktując priorytetowo mieszkania komunalne i domy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym; 
  • Zwiększenia stawki zasiłku paliwowego o 10 euro tygodniowo i podwyższenie testu dochodowego uprawniającego do zasiłku paliwowego ze 100 euro tygodniowo powyżej państwowej emerytury składkowej do 200 euro tygodniowo;
  • Ponownej nacjonalizacja sektora dostaw energii za pomocą publicznej i demokratycznie kontrolowanej spółki energetycznej w celu szybkiego i sprawiedliwego przejścia na gospodarkę bezemisyjną, w tym inwestycji publicznych w morską energetykę wiatrową.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: People Before Profit

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>