Podniesienie wieku emerytalnego, wzrost podatków, cięcia wydatków. Zmiany jeszcze w tym roku?

Irlandzka Rada Doradcza ds. Budżetu ostrzega w swoim komunikacje o wyzwaniach, jakie stanęły przed kolejnym rządem, a ten będzie musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami.

Większość decyzji, jakie podejmować będzie w zakresie społeczno-gospodarczym rząd koalicyjny, nie przypadną do gustu mieszkańcom kraju, bo dotyczyć mogą podwyżek niektórych podatków, zmian w prawie emerytalnym, czyli wiązać się z podniesieniem wieku emerytalnego, ale zmniejszone dochody państwa oraz spłata zaciągniętych kredytów, pochłaniać będzie pieniądze na niektóre inwestycje, a te zostaną wstrzymane.

Ciało doradcze rządu, jakim jest Rada ds. Budżetu, jest przekonana, iż to właśnie stanie się dobrą drogą do ożywienia gospodarczego i szybkiego wyjścia z kryzysu.

Przewodniczący Irlandzkiej Rady Doradczej ds. Budżetu Sebastian Barnes powiedział:

– Państwo stoi obecnie w obliczu najbardziej dramatycznej recesji w swojej historii. Potrzebne są szybkie działania naprawcze.

Przy bezrobociu dochodzącym do 30%, przy stale rosnącym koszcie pandemii koronawirusa w Irlandii, sięgającym już 13 miliardów euro, spotkali się dzisiaj przyszli koalicjanci z Fianna Fáil, Fine Gael oraz Green Party i omawiają kwestie związane z utrzymaniem wieku emerytalnego na poziomie 66 lat, ale i podniesieniem go. Przedstawiciele trzech ugrupowań debatują też nad możliwością wzrostu podatków, w tym od nieruchomości i opodatkowaniem spadków.

Wydaje się, co wynikało ze wcześniejszych wypowiedzi, że przynajmniej jeden z punktów jest już przesądzony i wieku emerytalnego, prawdopodobnie, nie uda się utrzymać na dotychczasowym poziomie, a to oznaczać może tylko jedno, czyli pracować będziemy o rok dłużej.

Bogdan Feręc

Źr: IFAC/FF

Polska-IE: Udostępnij...
Rząd kupił nowy sa
Urodziny Bono – wo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish