Pobiorą nam krew. Sprawdzą prawdziwą skalę zakażeń koronawirusem

W przyszłym miesiącu w Irlandii rozpocznie się szeroka akcja badań przesiewowych, a te, mają być odpowiedzią na pytanie o prawdziwej skali zakażeń koronawirusem w Irlandii.

Środowiska naukowe twierdzą, iż ilość przypadków zakażeń, o jakich wiemy do tej pory, to nic w porównaniu do stanu prawdziwego, więc należy przeprowadzić badania, by dowiedzieć się, jaka ilość osób w Irlandii, faktycznie zakażona była wirusem SARS-CoV-2.

Podczas badania krwi, bo to badanie opierać się będzie na szczegółowej analizie, laboratoria szukać będą w próbkach przeciwciał i markerów odpowiadających wirusowi z Wuhan, w to dopiero wskaże prawdziwą skalę zachorowań na naszej wyspie.

Badanie nie będzie prowadzone na całej irlandzkiej populacji, a wyłącznie na wybranej, acz sporej próbie mieszkańców kraju, by badania były miarodajne. Obecnie z oficjalnych danych wiemy o 24 315 osobach z potwierdzonym koronawirusem, ale naukowcy są zdania, iż w całej irlandzkiej społeczności zakażonych mogło być nawet 6% ogółu, jednak chorobę przeszli bezobjawowo.

Badania pomogą też sprawdzić, czy osoby, które nie wiedziały o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mają jakieś przeciwciała, które uodporniły je, przed rozwinięciem się choroby do stanu ostrego.

Wytypowane osoby prawdopodobnie będą mogły odmówić udziału w badaniach, gdyż jak podkreślono, jest ono inwazyjne i przeprowadzone będzie za zgodą osoby wybranej losowo do badań. W każdym z regionów, na jakie podzielona została Irlandia, wybrana zostanie odpowiednia liczba osób, odzwierciedlająca ilość mieszkańców, a ci będą reprezentantami miast, miasteczek i wsi.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish