PO SŁUŻBIE BEZINTERESOWNIE NIESIE POMOC INNYM, CZYLI POLICJANT Z POWIATU KRAKOWSKIEGO ZOSTAŁ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ MALTA

Sierżant Tomasz Murzyn z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, po zdjęciu munduru zakłada strój medyka i w czasie wolnym od służby działa jako wolontariusz w stowarzyszeniu wsparcia medycznego Malta, bezinteresownie niosąc pomoc potrzebującym.

Stowarzyszenie Służba Medyczna Malta to organizacja paramedyczna, zrzeszająca grupę osób pragnących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym. Członkami tego stowarzyszenia są wolontariusze przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, którzy poświęcają swój wolny czas innym. Działalność Malty zajmuje się m.in. zabezpieczeniem medycznym imprez masowych, przeprowadzaniem szkoleń oraz kursów z zakresu pierwszej pomocy, organizowaniem transportów medycznych własną karetką, prowadzeniem akcji społecznych mających na celu propagowanie profilaktyki prozdrowotnej. Ponadto podczas akcji członkowie stowarzyszenia zbierają dobrowolne datki, przeznaczając je na pomoc potrzebującym.

Te wszystkie zadania, jako wolontariusz i członek stowarzyszenia Malta, od około 3 lat, po zdjęciu munduru policjanta i założeniu stroju medyka, z dobroci serce i chęci niesienia pomocy innym wykonuje sierżant Tomasz Murzyn z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. „Wtedy był taki czas, że zdałem sobie sprawę z tego, że chcę dać od siebie coś więcej, pomagać ludziom, również poza służbą. Wówczas zapisałem się na kurs pierwszej pomocy i wkrótce stałem się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia wsparcia medycznego Malta”- mówi policjant. Początkowo, z ramienia Malty brał udział w zabezpieczeniu imprez masowych. Teraz już głównie zajmuje się prowadzeniem kursów z pierwszej pomocy w przedszkolach powiatu myślenickiego, pokazując przy tym dzieciom sprzęt medyczny, którym dysponuje stowarzyszenie, a także odpowiadając na wiele zadawanych przez młodych słuchaczy pytań. „Taki pokaz trwa około 50 minut, zakres wiedzy i ćwiczenia są dobierane w zależności od grupy wiekowej. Najmłodsi traktują te ćwiczenia jako zabawę, ale zawsze będę twierdził, że nawyk ćwiczony od najmłodszych lat zostaje, co widać już u starszych dzieci” – dodaje mundurowy. W ramach członkostwa w Malcie policjant organizował także kurs pierwszej pomocy dla matek z dziećmi. Dodatkowo jest też kierowcą karetki w stowarzyszeniu. W sumie w ciągu 3 lat członkostwa w stowarzyszeniu sierżant Murzyn poświęcił po służbie około 200 godzin swojego wolnego czasu na pomaganie innym.

Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach są policjanci, którzy pomagają potrzebującym również po godzinach swojej służby.

Policja.pl

Polska-IE: Udostępnij
Poseł sprzeciwia si
Wpływy podatkowe z
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian