Po co nam taka Unia? Sztandar wyprowadzić!

O degrengoladzie Unii Europejskiej wiemy od dawna, o procesie tworzenia prawa i podejmowaniu szybkich decyzji lepiej nawet nie wspominać, bo szybciej żółw przejdzie całą Europę wzdłuż i wszerz, niż te wszystkie Komisje, Parlamenty i Rady Europejskie, podejmą istotną lub potrzebną decyzję.

W kwestii koronawirusa jest dokładnie tak samo, czyli proces omawiania całego problemu pandemii, zajął Unii Europejskiej bardzo dużo czasu (ponad trzy tygodnie), chociaż niektórzy są zdania, że pracuje szybciej, niż miało to miejsce podczas kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Pojawiają się też głosy, że gdyby nie rządy krajowe, to Unia Europejska nadal debatowałaby nad możliwością ochrony i wsparcia mieszkańców UE, więc pandemia miałaby dużo większą skalę, gdyby odpowiedzialność spoczywała wyłącznie na unijnych barkach.

Co więc jest powodem takiego opieszałego, jak się wydaje działania? To sama Unia Europejska, a właściwie zasady w niej obowiązujące, bo każda z decyzji, musi być zatwierdzona przez wszystkie państwa członkowskie. To może jest i dobre w tzw. normalnych czasach, więc możliwość opiniowania i zatwierdzania nowych praw oraz przepisów, ale nie w chwili, kiedy potrzeba natychmiastowych środków radzenia sobie, np. z pandemią koronawirusa.

Dlatego zaraz po zakończeniu okresu walki z wirusem Covid-19, ważne będzie chyba przeanalizowanie całości postępowania Unii Europejskiej w tej sprawie i nadania jej uprawnień nadzwyczajnych, a te pozwolą na uruchamianie środków pomocowych, bez specjalnych spotkań, niekończących się debat i głosowań.

Sama unijna administracja, także powinna zostać zmieniona, no, może nie w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale pod kątem sposobu działania, co oznacza intensywność prowadzenia spraw. Jak do tej pory, a nie dołączę tym razem do grona zwolenników Unii Europejskiej, nie widzę wydolności w pracach UE, w zakresie koronawirusa, nie widzę też unijnych wysiłków, jakie dla odmiany czynione są przez poszczególne państwa do niej należące, a to pcha mnie do konkluzji, iż Unia Europejska w takiej formule musi zginąć.

Tak, musi zginąć, sczeznąć pod naporem swojej biurokracji, a na jej gruzach, można dopiero budować coś innego/lepszego, wystrzegając się jednak błędów poprzedników.

Bogdan Feręc – Wciąż jeszcze euroentuzjasta

Polska-IE: Udostępnij...
Jaki jest Twój znak
Czy socjaldemokraci
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish