Płatność za obowiązkowy hotel odroczona

Wprowadzając hotelową kwarantannę w Irlandii, rząd ustalił, że ta będzie płatna i to całkiem sporo.

Już znalazło się kilka osób, które stwierdziły, iż owszem, podadzą się rygorowi, będą izolować w hotelu, ale nie mają pieniędzy, żeby pobyt opłacić. Kraj postąpił wtedy wielkodusznie i zgodził się, aby płatność odroczyć. Tak dzieje się obecnie w 21 przypadkach, a wszystkie dotyczą pasażerów z państw, które wciągnięte zostały na tzw. czerwoną listę.

Sprawę potwierdza Departament Spraw Zagranicznych Republiki Irlandii, a odroczenie płatności dotyczy rezydentów Republiki, jak i obywateli kraju.

Jak dodaje DFA, osoby, które uzyskały zgodę na odroczenie płatności, nie będą musiały wnieść opłaty w wysokości 1875 € za pobyt na kwarantannie, a państwo upomni się o swoje pieniądze, bo to ono zapłaci za hotel, w późniejszym terminie.

*

Trzeba było od razu o tym pomyśleć, a i wprowadzić opcje dodatkowe, więc zniżki dla rodzin, karnet na cały rok lub cenę promocyjną, która dotyczyłaby osób planujących opuszczenie kraju i późniejszy powrót. Może wtedy, więcej osób korzystałoby z hotelowej kwarantanny, a może nawet nie doszłoby do ucieczek. Kto wie?

Bogdan Feręc

Źr: DFA/Independent

Polska-IE: Udostępnij
Garda przestraszyła
Kilka państw unijny
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian