Płatne zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia? Jeżeli podchwyci to opozycja – to tak

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU), jest organizacją zrzeszającą 44 związki zawodowe, które działają na wyspie, a pod swoją opieką mają ponad 700 000 pracowników.

Właśnie Kongres stwierdził, że system ochrony socjalnej pracowników, którzy zachorują, nie jest zgodny z normami, jakie przyjęte zostały w Europie, więc powinien doczekać się modernizacji w kilku kwestiach. Zasiłki chorobowe w Irlandii są problemem od wielu lat, podobnie, jak od wielu lat mówi się o zmianie zasad ich wypłacania, a jak dodaje przedstawicielka ICTU dr Laura Bambrick, brakuje przepisów, które regulowałyby wypłatę „chorobowego” przez pracodawcę.

W większości, o ile nie we wszystkich krajach europejskich obowiązuje zasada, że zasiłek chorobowy, w zależności od państwa, przez pierwsze kilka tygodni lub nawet miesiąc, wypłacany jest przez pracodawcę. Taki system chroni więc zatrudnionych, a jednocześnie daje im możliwość zachowania środków do życia przez okres, od którego to państwo przejmuje na siebie rolę wspierającego osobę chorą.

Co ważne, w większości krajów Unii Europejskiej, aby zasiłek chorobowy był wypłacony, zatrudniony musi uzbierać odpowiednią ilość składek ubezpieczenia społecznego i to dopiero pozwala na ubieganie się o wypłatę „chorobowego”, w przypadku okresowej niezdolności do pracy. Różnią się też same systemy wypłat zasiłków chorobowych, bo w niektórych krajach UE przez pierwsze tygodnie choroby zatrudniony otrzymuje „chorobowe” w takiej samej wysokości, jak jego pensja, a są też państwa, w których obowiązuje zasada wypłaty 80 lub 70 proc. ostatniego/średniego wynagrodzenia.

Co ważne i o co proponuje obecnie ICTU, w Irlandii powinna zmienić się też zasada, iż zasiłek chorobowy należy się dopiero po szóstym dniu niezdolności do pracy. W tym przypadku mówi się, że to drastycznie wpływa na dochody osób zarabiających najmniej, co z kolei może powodować ich problemy finansowe, a nawet prowadzić do zaległości w opłacaniu rachunków.

Z badań, jakie cyklicznie przeprowadza Irlandzki Kongres Związków Zawodowych, wynika, że pracownicy, ci najniżej opłacani, często kontynuują pracę, nawet w przypadku poważniejszych chorób, a to niesie zagrożenie dla innych zatrudnionych, ale też zakładu pracy.

Kolejnym irlandzkim problemem jest ilość składek PRSI, jakie należy zgromadzić, aby ubiegać się o wypłatę świadczenia z tytułu choroby, więc przed pierwszym zwolnieniem, należy pracować co najmniej dwa lata, by otrzymać „chorobowe” w maksymalnej wysokości 203 €, przy standardowym zwolnieniu chorobowym. Ta kwota także wydaje się Kongresowi niewystarczająca, przynajmniej w zderzeniu z opłatami za wizyty lekarskie, a te wynoszą obecnie od 30 do 60, a nawet gdzieniegdzie już 70 euro.

Następną irlandzką niedogodnością są zasiłki chorobowe dla osób samozatrudnionych i osób powyżej 66 roku życia, bo żadna z tych grup, nie jest uprawniona do pobierania „chorobowego”.

ICTU zachęca więc rząd, ale i parlamentarzystów, a przede wszystkim związki zawodowe, aby rozpoczęły pracę nad wprowadzeniem zmian do systemu wypłat zasiłków chorobowych, co skutkować ma płatnym zasiłkiem z tytułu choroby od pierwszego dnia niezdolności do pracy, który przez dwa lub cztery tygodnie, wypłacany będzie przez pracodawcę. Wysokość „chorobowego”, przez ten okres miałaby zbliżona być do standardowego wynagrodzenia pracownika, by po przejściu na zasiłek wypłacany przez Social Welfare, ów został przeliczony i wypłacony ze względu na ilość zgromadzonych składek, ale i ze względu na ilość przepracowanych od ostatniego zwolnienia lekarskiego dni. Kongres zaznacza, że zasady te, miałyby obowiązywać dla chorób nagłych i krótkotrwałych, które nie są zakwalifikowane, jako przewlekłe albo wymagające specjalistycznego leczenia.

Podobnie miałoby się stać w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i osób w wieku powyżej 66 lat, więc i one powinny mieć prawo do korzystania z zasiłków chorobowych od pierwszego dnia niezdolności do pracy, ale ten, wpłacany byłby przez Social Welfare i obliczony z ilości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne.

Tu należy dodać, że pomysł Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych może przypaść do gustu rządowi i parlamentarzystom, ponieważ nic na tym nie tracą, a nawet zyskują. Przy zmianie prawa, co wynika z obliczeń Departamentu Ochrony Socjalnej, państwo mogłoby oszczędzić około 35 mln € miesięcznie, a wiemy to z danych za ostatni miesiąc. Zaoszczędzone pieniądze, mogą trafić z kolei do funduszu emerytalnego, więc ten właśnie wesprzeć, by zniwelować powstający, a rosnący corocznie deficyt w tym zakresie pomocy socjalnej.

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych postuluje też, aby zasiłek chorobowy, połączony został z prawem do zatrudnienia dla wszystkich pracowników, dostosowując Irlandię do norm europejskich i aby zmiana przepisów stała się priorytetem nowego rządu oraz opozycji.

Bogdan Feręc

Źr: ICTU

Polska-IE: Udostępnij
O'Reilly walczy o pu
Dodatkowe miliony eu