Płatne urlopy dla ofiar przemocy w rodzinie i pracy

W Dáil pojawił się projekt ustawy, która ofiarom przemocy w rodzinie, zapewniać będzie płatny urlop, a ten, pozwoli na powrót do odpowiedniej kondycji psychicznej i fizycznej.

Przepisy zaproponowało ugrupowanie Sinn Féin, a zapowiedziały włączenie ich pod obrady niższej izby parlamentu posłanki Mary Lou McDonald i Louise O’Reilly.

Liderka Sinn Féin Mary Lou McDonald i rzeczniczka ds. przedsiębiorstw, handlu, zatrudnienia i praw pracowników Louise O’Reilly przedstawiły w Dáil przepisy, które przewidują ustawowe prawo do płatnego urlopu w związku z przemocą w rodzinie.

Posłanka McDonald powiedziała:

– Pomimo znacznego wzrostu popytu na usługi dotyczące zdrowia psychicznego w czasie pandemii, przemoc domowa i znęcanie się nad członkami rodziny, nadal nie jest dostatecznie często zgłaszane z powodu stygmatyzacji, wstydu i strachu. Przemoc domowa i znęcanie się ma miejsce w domu, ale takie znęcanie się często towarzyszy ofiarom przemocy w miejscu pracy. Koleżanki i koledzy mogą zdawać sobie sprawę z nadużyć ze strony współpracowników, ale wobec braku zasad obowiązujących w miejscu pracy, nie są pewni, jak najlepiej ich wspierać. Kierownicy potrzebują wskazówek, jak rozpoznawać oznaki przemocy domowej i jak reagować na ujawnienie informacji przez pracownika. Jako prawodawcy mamy również obowiązek, aby chronić kobiety w miejscu pracy i zapewnić wzmocnienie oraz ochronę praw, a także uprawnień ofiar, jako pracowników. Ustawodawstwo Sinn Féin przewiduje ustawowo do 10 dni płatnego urlopu z powodu przemocy domowej, który można wykorzystać dowolnie w 12 miesięcy roku. Przepis ten umożliwiłby ofiarom skorzystanie z niezbędnego czasu wolnego od pracy, którego potrzebują, aby szukać wsparcia, znaleźć mieszkanie lub stawić się w sądzie w zorganizowanym i wspieranym środowisku. Ustawa reguluje także nieprzewidywalną absencję i zmniejszoną produktywność. Nowa Zelandia, Australia i niektóre prowincje Kanady, już wprowadziły takie formy płatnego urlopu. Ratyfikacja przez Irlandię konwencji stambulskiej i uchwalenie przepisów wspierających to ważne punkty orientacyjne, na których należy teraz budować nowe ustawodawstwo. 

Posłanka O’Reilly powiedziała natomiast:

– To prawodawstwo jest ważnym uzupełnieniem istniejących praw w miejscu pracy. Zapewnienie ustawowego prawa do płatnego urlopu jest uznaniem przez ustawodawców wyzwań, z jakimi borykają się pracownicy próbujący wyrwać się ze związku będącego nadużyciem. Wiemy, że agresywni partnerzy nie przejmują się rozdziałem między domem a pracą. Ustawodawcy i pracodawcy mają obowiązek zareagować na tę ścieżkę nadużyć poprzez ustanowienie niezbędnych praw do pracy i zatrudnienia oraz ochrony ofiar. Jeśli mamy zakończyć epidemię przemocy domowej w tym kraju, potrzebujemy ciągłej reakcji społecznej, która zarówno wspiera, jak i chroni kobiety oraz osoby wobec których, stosowana jest przemoc.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Irlandzcy policjanci
Praca w domu wiąże
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian