Plan Naprawy Gospodarczej: Recovery and Renewal

Ponieważ udany program szczepień pozwala nam stopniowo otwierać gospodarkę, plan naprawy gospodarczej określa, w jaki sposób będziemy wspierać pełne wznowienie działalności gospodarczej i przywrócić ludzi do pracy.

Opierając się na szerokim wsparciu rządu wprowadzonym od początku pandemii, plan ten wyznacza nowy etap wsparcia, inwestycji i polityki na nowy etap naprawy gospodarczej i odnowy.

Naszą nadrzędną ambicją jest zatrudnienie 2,5 miliona ludzi do 2024 r., co przekroczy poziom sprzed pandemii. Wiele z tych miejsc pracy będzie bardziej produkcyjnych, innowacyjnych, odpornych i obejmujących nowe możliwości, zgodnie z zielonymi i cyfrowymi ambicjami rządu.

Cztery filary ERP

1Zapewnienie trwałości naszych finansów publicznych dla trwałego ożywienia
2Pomoc ludziom w powrocie do pracy poprzez rozszerzenie wsparcia rynku pracy oraz poprzez intensywną aktywizację i przekwalifikowanie oraz możliwości podnoszenia umiejętności, napędzane przez Pathways to Work 2021-2025
3Odbudowywanie zrównoważonych przedsiębiorstw poprzez ukierunkowane wsparcie i polityki, aby przedsiębiorstwa były bardziej odporne i produktywne
4Zrównoważona i sprzyjająca włączeniu społeczność odbudowa poprzez strategiczne inwestycje w infrastrukturę i reformy, które zwiększają naszą długoterminową zdolność do wzrostu, zrównoważony rozwój regionalny i poprawę standardów życia

Więcej informacji na temat każdego z nich można znaleźć, klikając poniższe pola.

Kluczowe punkty planu naprawy gospodarczej obejmują:

 • znaczne rozszerzenie programu dopłat do wynagrodzeń pracowniczych (EWSS), zasiłku dla bezrobotnych w przypadku pandemii (PUP) i programu wsparcia ograniczeń COVID (CRSS) oraz znaczne ulepszenie zarówno EWSS, jak i CRSS;
 • uzupełniony szeregiem inicjatyw, w tym przedłużeniem okresu zwolnienia ze stawek komercyjnych, nowym dodatkowym programem wsparcia wznowienia działalności oraz rozszerzeniem programu magazynowania długów podatkowych;
 • dalsze zapewnianie wsparcia dla sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym lotnictwa, turystyki i wydarzeń w miarę ich ponownego otwierania, w tym rozszerzenie 9% stawki VAT na sektor turystyczny i hotelarski, wsparcie dla sektora rozrywek na żywo i wydarzeń oraz mapa drogowa dla sektora lotniczego;
 • strategiczne inwestycje, które będą napędzać cyfrową i ekologiczną transformację, a także wspierać ożywienie społeczne i gospodarcze oraz tworzenie miejsc pracy;
 • nadrzędną będzie ambicja przekroczenia poziomów zatrudnienia sprzed kryzysu poprzez dotarcie do 2,5 mln osób pracujących do 2024 r;
 • pomoc ludziom w powrocie do pracy i znalezieniu nowych trwałych możliwości zatrudnienia poprzez zwiększoną aktywację oraz możliwości zmiany i podnoszenia umiejętności;
 • droga do silnej, odpornej gospodarki, zgodnej z zielonymi i cyfrowymi ambicjami rządu;
 • wyciąganie wniosków z pandemii, budując zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu ożywienie, które wykorzystuje nowe sposoby pracy oraz poprawia wsparcie rynku pracy i poziomu życia;
 • zapewnienie stabilnych finansów publicznych dla trwałego ożywienia

W jaki sposób ambicje Planu będą wspierane

Ta ambicja planu będzie wspierana poprzez:

 • kompleksowy pakiet wsparcia, w tym rozszerzenie bezprecedensowego wsparcia dla przedsiębiorstw i rynku pracy, uzupełnione ukierunkowanym wsparciem dla sektorów najbardziej dotkniętych;
 • znaczna inwestycja w wysokości 915 mln euro na obszary możliwości, dzięki finansowaniu irlandzkiego Krajowego Planu Naprawy i Odporności w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności, zgodnej z naszym podejściem poprzez skupienie się na zrównoważonym, innowacyjnym i cyfrowym postępie. Projekty są pogrupowane według trzech odrębnych priorytetów zgodnie z naszym podejściem do naprawy:

Priorytet 1: Przyspieszenie zielonej transformacji – 503 mln euro

Priorytet 2: Przyspieszenie i rozszerzenie cyfrowych reform i transformacji – 295 mln euro

Priorytet 3: Ożywienie społeczne i gospodarcze oraz tworzenie miejsc pracy – 181 mln euro

 • podejście to zostanie dodatkowo wzmocnione poprzez wielomiliardowe inwestycje kapitałowe w nadchodzący zrewidowany Narodowy Plan Rozwoju, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, także rozwój regionalny, a także ambitne cele mieszkaniowe w ramach przyszłej strategii „Mieszkania dla wszystkich”.
 • strategiczne polityki powiązane z czterema filarami planu zapewnią postęp w realizacji jego ogólnych celów.

Plan jest częścią zestawu kluczowych wyników ekonomicznych w kluczowym okresie 12 miesięcy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Department of the Taoiseach 

Polska-IE: Udostępnij
Garda będzie się t
Konsultacje społecz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian