Płaca minimalna a minimum egzystencyjne. Pensje zaczną wyraźnie rosnąć

Nierówność dochodów ujawniła się w wyraźny sposób podczas pandemii, co skłoniło rząd do decyzji o zmianie podejścia do niskich płac.

W najbliższych miesiącach prowadzone będą analizy i konsultacje, te doprowadzić do decyzji o ustaleniu płacy, która wystarczać będzie na utrzymanie, więc rozwiązywać problem niskich płac. Zapowiedź rządu stanie się też realizacją postulatów związków zawodowych, które reprezentują zatrudnionych w sektorach niskopłatnych, ale to nie wszystko, bo jedną ze składowych tej decyzji, była wysokość zasiłku pandemicznego. Gabinet zauważył, na co wskazywał nagły wzrost wydatków, że osoby, które otrzymały zasiłek pandemiczny w kwocie wyższej, niż ich wcześniejsze zarobki, również więcej wydawały, nawet w warunkach blokady.

Do wniosku, że będzie to bardzo opłacalne dla rządu, analitycy doszli bardzo szybko i przedstawili gabinetowi wstępne analizy, ile „zarobi”, o ile pozbędzie się zawodów niskopłatnych. Z danych wynika, że większość osób zatrudnionych w sektorach stosujących podczas wynagradzania pracowników najniższe stawki godzinowe, korzysta z jakiejś formy pomocy państwowej, a to, odbija się na stanie finansów kraju. Wprowadzając natomiast, jako najniższą pensję, minimum egzystencjalne, a to wynosi w przeliczeniu na stawkę godzinową ok. 12,30 €, pozbywa się obciążenia i beneficjentów licznych programów pomocowych.

Micheál Martin zapowiedział, że nowe rozwiązania, wprowadzone zostaną przez jego rząd, a środki, w tym przede wszystkim płace gwarantujące utrzymanie, pojawią się w 2021 roku.

Premier Micheál Martin:

– Myślę, że Covid wysyła jasny komunikat i ujawnił on dwoistość irlandzkiej gospodarki pod względem nisko opłacanych pracowników i pod względem… sektorów, które były dla nas wszystkich kluczowe od marca, więc był to handel detaliczny i tak dalej. Muszę powiedzieć, że niektórzy pracodawcy byli dobrzy, jeśli chodzi o praktyki, które zastosowali w odniesieniu do ich siły roboczej. I myślę, że musimy się temu przyjrzeć, a rząd przyjrzy się całemu obszarowi płaca wystarczająca na utrzymanie, to jest coś, co musimy zrobić, nie tylko płaca minimalna, ale płaca wystarczająca na utrzymanie, która w pewnym stopniu rozwiązałaby tę kwestię. Będą to także lepsze warunki dla pracowników i będziemy musieli ciągle się temu przyglądać, poradziliśmy sobie z tym już w jakiejś formie, jeśli chodzi o godziny pracy kontraktów i bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników. Wszystko to musi zostać szczegółowo zbadane i jest poddawane analizie, aby wzmocnić dochód z tytułu zabezpieczenia dla gorzej opłacanych pracowników, nawet obecna umowa o wynagrodzeniu w służbie publicznej jest ważona w stosunku do pracowników o niższych dochodach w służbie publicznej. I myślę, że będzie to temat rządu w tej kwestii.

Szef rządu jest zdania, że w Irlandii, nie ma tak dużych nierówności płac, jak dzieje się to winnych krajach, ale nie zmienia to faktu, że należy zająć się tą kwestią.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/Independent

Polska-IE: Udostępnij
Warsaw hospital nurs
Varadkar zaprasza Br
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian