PL: PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Istotny jest przede wszystkim fakt, iż pierwszą, ważną decyzję młodzi ludzie podejmują już w momencie ukończenia nauki w gimnazjum. W tym miejscu należy bowiem  rozstrzygnąć dylemat odnośnie wyboru dalszych kierunków i form kształcenia.

Jakimi czynnikami należy się kierować przy wyborze szkoły?

Z jednej strony może to być szkoła przygotowująca do zawodu, z drugiej liceum, po którym pójdziemy na studia. Kluczowym jest nie tylko sam wybór określonej ścieżki, ale również szkoły czy profilu klasy. Warto bowiem podkreślić, że także poziom kształcenia danej szkoły może mieć wpływ na nasze dalsze losy zawodowe.

Specjaliści od rozwoju zawodowego doradzają, aby przy wyborze szkoły kierować się zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak również zewnętrznymi. Tylko decyzja wynikająca z uważnej analizy tych dwóch rodzajów czynników da nam szanse na satysfakcjonującą i pewną pracę w przyszłości, a tym samym stabilną sytuację zawodową.

Czynniki wewnętrzne

Jako determinanty wewnętrzne należy tu rozumieć przede wszystkim uzdolnienia oraz umiejętności młodego człowieka. Warto zwrócić uwagę na to, które przedmioty są najbardziej interesujące dla nas, których nauka przychodzi nam z łatwością. Pomocna przy określaniu uzdolnień jest również analiza naszych zainteresowań np. w postaci zastanowienia się nad tym, co lubimy robić w wolnym czasie. Bardzo często preferowane sposoby spędzania wolnego czasu mogą świadczyć o tym, co chcielibyśmy robić także w życiu zawodowym. Aby łatwiej i szybciej zweryfikować nasze predyspozycje zawodowe warto spotkać się np. z doradcą zawodowym, wykonać testy kompetencji czy też predyspozycji zawodowych.

Jeśli nasz przyszły zawód ma być także źródłem satysfakcji,  powinien być zgodny z naszym usposobieniem i charakterem. Trudno bowiem, aby np. osoba lubiąca poznawać świat, o wysokich zdolnościach lingwistycznych była dziennikarzem, jeśli np. jest z natury  nieśmiała i zamknięta w sobie. Podobnie osoba mająca predyspozycje matematyczne, która wybiera studia związane z rachunkowością, musi być świadoma tego, że będzie zobowiązana do skrupulatnego wykonywania swojej pracy, niekoniecznie mając duży kontakt z innymi osobami. W związku z tym ci, którzy uwielbiają kontakt z innymi ludźmi, lepiej, aby wybrali zawód pokrewny z analitycznym myśleniem, ale zarazem umożliwiający im kontakt z wieloma różnymi osobami.

Poza wspomnianymi powyżej, do czynników wewnętrznych zaliczamy także nasz temperament, system wartości oraz stan zdrowia. Szczególnie ten ostatni ma decydujący wpływ na to, jaką szkołę, a tym samym zawód wybierzemy w przyszłości.

Czynniki zewnętrzne

Są one bardzo ważne przy wyborze przyszłego zawodu. Jeśli zostaną pominięte, może się okazać, że gdy już pozornie zakończymy edukację,  w rzeczywistości będziemy musieli się przekwalifikowywać ze względu na brak odpowiednich ofert pracy.

Warto więc jeszcze u progu ścieżki zawodowej zapoznać się z aktualną bazą zawodów, uwzględniając przy tym aktualne trendy na rynku pracy. Należy przy tym zwracać uwagę, zarówno na tendencje globalne, jak również lokalne. Jeśli wiemy, że chcemy w przyszłości pracować w dużej korporacji, w jednej z największych aglomeracji w Polsce lub na świecie, podejmijmy ku temu odpowiednie kroki. Są jednak osoby, które wiedzą, że chciałby pracować w swoim mieście lub okolicy, z tego powodu powinny zwrócić uwagę na to, jak wygląda zapotrzebowanie na pracowników, na lokalnym rynku pracy.

Warto też zapoznać się z różnymi analizami i prognozami dotyczącymi ogólnego zapotrzebowania na rynku pracy. To, że w obecnej chwili brakuje specjalistów z określonej branży nie oznacza, że za 5 lat sytuacja będzie podobna. Do tego czasu rynek może się bowiem nasycić.  Przy wyborze zawodu warto więc kierować się tendencjami długofalowymi albo najnowszymi badaniami, które co pewien czas są aktualizowane.

Zawody przyszłości

Mimo nawet najbardziej szczegółowych analiz, trudno tu mówić o pewnikach. Z całą pewnością są jednak zawody, które prawdopodobnie będą bardziej lub mniej pożądane na rynku pracy. Specjaliści opracowują też specjalne raporty, w których informują o zawodach wręcz zanikających, a także tych, które powracają do łask.

Na podstawie analiz i prognoz z zakresu rynku pracy można wywnioskować, iż obecnie warto inwestować w naukę zawodów związanych z Internetem i nowymi technologiami, co ma związek z rozwojem systemów informatycznych, wdrażaniem nowych rozwiązań.
Poza tym, w związku ze znaczącym wzrostem świadomości  ekologicznej, a wręcz modą na styl życia w zgodzie z naturą oraz połączeniem tych tendencji z rozwojem nowych technologii, warto zainteresować się np. biotechnologią.

Nadal ma też rozwijać się branża finansowa, zwłaszcza rynek związany z ubezpieczeniami i bankowością.

Warto zauważyć, że wpływ na kształt rynku pracy ma aktualna sytuacja zawodowa pracowników. W związku z wysokim tempem życia i pracy, wydłużającym się okresem życia oraz aktywności zawodowej z całą pewnością można mówić o zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu medycyny (np. psychoterapeuta, lekarz domowy, geriatra). Ponadto osoby prowadzące intensywny tryb życia coraz częściej korzystają z usług animatorów czasu wolnego, co determinuje rozwój branży rozrywkowej i turystycznej. Warto też wspomnieć o potrzebie ustawicznego kształcenia i związanym z nim zapotrzebowaniu na różnego rodzaju trenerów.

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery wybierzemy, opierając się w swoim wyborze na czynnikach zarówno wewnętrznych, jak również zewnętrznych, warto pamiętać, że o sukcesie decyduje też to, czy kochamy swoją pracę i czerpiemy z niej prawdziwą satysfakcję.

Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Źródło:
http://www.metis.pl/content/view/204/32/
http://www.edulandia.pl/edulandia/1,128279,9964626,Jaki_zawod_wybrac_.html

Podziel się:

Margaret: Plotki kre
Poland to wean itsel
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn