PL: OD CZERWCA WYŻSZY ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia wypłacane przez urząd pracy!

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.  Jeśli średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu świadczenie dla bezrobotnych nie zostanie ulegnie zmianie. Data waloryzacji przypada na 1 czerwca.

W tym roku waloryzacja będzie miała miejsce. Od czerwca osoby pobierające świadczenia z urzędu pracy: zasiłki, stypendia oraz dodatek aktywizacyjny otrzymają o około 20 zł więcej.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w drugiej połowie 2019 r.

Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od stażu pracy.

 do 5 lat stażu pracyod 5 do 20 lat stażu pracypowyżej 20 lat stażu pracy
W okresie pierwszych trzech miesięcy689,20 zł861,40 zł1033,70 zł
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku541,20 zł676,40 zł811,70 zł

Stypendia i inne świadczenia z urzędu pracy

Stażyści, osoby biorące udział w szkoleniu oraz korzystające z innych form wsparcia, za które przysługuje stypendium również otrzymają wyższe świadczenia.

 20% kwoty zasiłku100% kwoty zasiłku120% kwoty zasiłku
Kwota172,30 zł861,40 zł1033,70 zł
Rodzaj świadczeniaStypendium szkoleniowe kontynuowane w trakcie zatrudnienia, Stypendium studia podyplomoweStypendium kontynuacja naukiStypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

Dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany w wysokości do 430,70 zł.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Podziel się:

Ziemniaki w sklepach
Polish unemployment
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn