PL: Inflacja dobiła do poziomu 5 proc. rdr. Do końca roku przebije ten sufit

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,0 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,2 proc. i towarów – o 4,6 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,4 proc. (w tym usług – o 0,8 proc. i towarów – o 0,3 proc.) – podał GUS.

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 3,1%) oraz mieszkania (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,29 p. proc i 0,13 p. proc. Niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 2,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc i 0,10 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 18,5%) oraz mieszkania (o 5,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,60 p. proc. i 1,39 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

Przeczytaj także:

Sierpień może przynieść dalszy wzrost inflacji w okolice 5,2 proc. r/r, m.in. z uwagi na podwyżkę cen gazu – przewidują analitycy Banku Pekao. W komentarzu do danych GUS dodali, że nie można wykluczyć, iż do końca br. inflacja pozostanie powyżej 5 proc. r/r.

„W porównaniu do czerwca roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wzrosło w lipcu o 0,6 pkt proc. Połowę z tego wzrostu (0,3 pkt proc.) możemy przypisać wyższemu niż w czerwcu wzrostowi cen żywności. Ok. 0,1 pkt proc przypada na wyższe tempo wzrostu cen paliw (30,0 proc. r/r w lipcu vs. 27,3 proc. r/r w czerwcu). W podobnej skali (ok. 0,1 pkt proc.) inflację podbiła wyższa roczna dynamika wzrostu cen nośników energii. Co ciekawe, ok. 0,1 pkt proc. wzrostu inflacji względem czerwca przypada na przyspieszenie wzrostu cen w kategoriach bazowych” – napisali w piątkowym komentarzu analitycy Banku Pekao.

Przeczytaj także:

Ekonomiści Banku Pekao szacują, że inflacja bazowa wzrosła w lipcu do ok. 3,6 proc. r/r z 3,5 proc. r/r w czerwcu.

– Oczekujemy, że jej tegoroczny szczyt przypadnie w grudniu – napisano z kolei w komentarzu PKO BP do danych GUS o inflacji.

„W lipcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadały, ale spadek (-0,4 proc. mdm) był dużo mniejszy od wzorca sezonowego. W lipcu wzrosły ceny drobiu oraz (ponownie) tłuszczy, w szczególności olejów roślinnych. Spadały za to ceny owoców i warzyw (ale w przypadku tych ostatnich dużo mniej niż w ubiegłym roku). Sierpień może przynieść dalszy spadek cen żywności, ale wciąż słabszy niż przewiduje wzorzec sezonowy. W rezultacie roczna dynamika cen żywności utrzyma się wg nas w trendzie wzrostowym, co potrwa najprawdopodobniej przynajmniej do końca roku (wskazują na to zarówno szacunki zbiorów, jak i trendy cenowe na rynkach zagranicznych)” – prognozują ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS o inflacji.

Wskazali oni, że dane o wzroście cen paliw (4,4 proc. mdm) i energii (0,1 proc. mdm) są takie jak w szacunkach z końcówki lipca. W sierpniu ceny paliw mogą nieznacznie spaść (większe spadki zobaczymy we wrześniu). Kluczowa będzie jednak podwyżka taryf gazowych, która podbije ceny energii.

„W kategoriach bazowych obserwowaliśmy wyraźny wzrost cen w branżach, które są najbardziej wrażliwe na przebieg pandemii. Ceny wyjazdów zagranicznych wzrosły o 10,7 proc. rdr vs -6,5 proc. rdr w czerwcu. Turystyka krajowa odnotowała wzrost cen o 8,0 proc. rdr vs 6,0 proc. rdr miesiąc wcześniej. W sektorze HoReCa inflacja przyspieszyła do 6,1 proc. rdr z 5,7 proc. rdr w czerwcu. Wzrosły też ceny mebli oraz inne koszty utrzymywania mieszkania (lub domu)” – wskazano w komentarzu PKO BP.

Ekonomiści tego banku zwrócili uwagę, że na razie w danych nie widać wyższych wzrostów cen zaopatrywania w wodę i kanalizacji z uwagi na wprowadzane wyższe taryfy wodne. Ich zdaniem może to oznaczać, że te wzrosty zostaną odnotowane dopiero w sierpniu, co rodzi ryzyko wzrostu inflacji powyżej 5,0 proc. rdr.

„Prognozujemy, że inflacja CPI do końca 2021 pozostanie w okolicy 5,0 proc. Po sierpniowym wzroście wrzesień powinien przynieść jej spadek poniżej tego poziomu. Wciąż oczekujemy, że tegoroczny (i cykliczny) szczyt inflacji przypadnie w grudniu” – stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Analitycy nie spodziewają się, żeby podwyższona inflacja doprowadziła do podwyżek stóp w tym roku, choć przyznają, że rośnie ryzyko realizacji innego scenariusza.

„Już czterech z 10 członków RPP opowiada się za (warunkową) podwyżką w listopadzie, a perspektywa szybkiego wzrostu PKB przy inflacji, która do końca roku nie będzie chciała się oddalać od 5 proc., a w kolejnych latach wciąż będzie podwyższona, może zmienić nastawienie gołębi. W bazowym scenariuszu nadal zakładamy jednak, że do pierwszej podwyżki dojdzie w 2022 r.” – napisano w komentarzu PKO BP.

Źródło: dlahandlu.pl

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Samobójstwa w Polsc
Grażyna Wolszczak:

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>