PL: CHCESZ PROWADZIĆ SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH? UZYSKAJ WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

Na rynku pracy ogromną popularnością cieszą się obecnie wszelkiego rodzaju instytucje szkoleniowe, czyli publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną. Niewątpliwie dużym plusem dla nich jest możliwość dofinansowania ze środków publicznych na szkolenia dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Jednak by móc świadczyć swoje usługi osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, należy uzyskać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Kto prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych?

Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Ma on charakter jawny i dostęp do niego może mieć każda osoba zainteresowana. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.

Kto może skorzystać z tej usługi?

Do rejestru instytucji szkoleniowych mogą wpisać się nie tylko przedsiębiorcy. Możliwość wpisu mają:

  • osoby fizyczne,
  • szkoły ponadgimnazjalne,
  • szkoły wyższe lub kolegia,
  • placówki kształcenia ustawicznego lub placówki kształcenia praktycznego,
  • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • placówki naukowe, naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • zakłady pracy,
  • stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne (w tym Zakład Doskonalenia Zawodowego),
  • inne formy organizacyjne, np. spółki cywilne.

Jakie są koszty wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty mogą wystąpić w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Gdzie szukać rejestru instytucji szkoleniowych?

Instytucje szkoleniowe znajdą swój wpis na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

www.biznes.gov.pl

Podziel się:

Poczta Polska szykuj
Polish canal project
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn