Pierwsze posiedzenie Dáil – przewodniczy Seán Ó Fearghaíl

Nadzieje, że już jutro, czyli podczas pierwszego posiedzenia nowego parlamentu zobaczymy nowy rząd, można swobodnie umieścić w kategorii fikcji politycznej, więc właściwie, będzie ono niepotrzebne.

Oczywiście będzie ono istotne z punktu widzenia Konstytucji Irlandii, bo nowi posłowie składać będą przysięgę, ale i powinni przeprowadzić głosowanie wotum zaufania dla któregoś z potencjalnych gabinetów, jednak do tej pory nie wyłoniła się nawet w ostrzejszych zarysach grupa, która mogłaby uzyskać większość parlamentarną.

Kolejnym punktem na mapie pierwszego posiedzenia 33. Dáil jest złożenie propozycji na nowego spikera tej izby, nazywanego tutaj Ceann Comhairle.

W tym przypadku także nie ma jasności, jak postąpi niższa izba parlamentu, bo bez wyraźnej większości, nie ma też odpowiednio silnych kandydatur, a i strony nie wysuwają konkretnych propozycji. Funkcję marszałka sejmu, jakbyśmy z polska nazwali Ceanna Comhairlea, sprawować będzie więc do chwili pojawienia się kandydatur i ich przegłosowania dotychczasowy spiker Dáil Seán Ó Fearghaíl.

Zwyczajowo fotel przewodniczącego izby niższej, powietrza się w Irlandii osobie, która reprezentuje największą partię opozycyjną w Dáil.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: Oireachtas

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish