Pieniędzy na zasiłki braknie w przyszłym tygodniu

W najbliższym tygodniu Dáil otrzyma do akceptacji propozycje zmian w zasiłkach dla osób bezrobotnych z tytułu pandemii koronawirusa.

Obecnie – mówiła minister ochrony socjalnej Regina Doherty przed posłami, jej resort we współpracy z Ministerstwem Finansów pracuje nad przeglądem charakteru płatności, a plan będzie gotowy w najbliższych dniach. Minister Doherty podkreśliła w swojej wypowiedzi, że wypłata zasiłków pandemicznych zostanie przedłużona poza pierwotnie wyznaczony termin, co będzie odpowiadać potrzebom irlandzkiego rynku pracy.

Sprawa jest nagląca, a to za sprawą kończących się pieniędzy na kontach Ministerstwa Ochrony Socjalnej, które wydawane są m.in. na zasiłki dla osób bezrobotnych i pomoc dla pracodawców, w zakresie dopłat do wynagrodzeń pracowniczych.

Obecne zasoby Departamentu Ochrony Socjalnej, nie pozwolą na przedłużenie wypłat zasiłków, ponieważ system prawny w Irlandii jest tak skonstruowany, iż zabrania wydać więcej pieniędzy, niż ¼ rocznego budżetu, o ile po wyborach nie powstanie w określonym czasie nowy gabinet. Co ważne, ustawa blokuje również wypłatę wynagrodzeń dla pracowników budżetowych, więc potrzebna jest teraz albo specjalna zgoda Dáil lub natychmiastowe utworzenie rządu.

Bez zatwierdzenia propozycji kierowanego przez Doherty departamentu, niemożliwe stanie się wypłacanie zasiłków dla osób bezrobotnych, następnie wstrzymane zostaną inne świadczenia socjalne, a później, kolejne ministerstwa odcinane będą od funduszy państwowych, co zatrzyma wypłaty w sferze budżetowej. Dlatego istotne jest, by w przyszłym tygodniu, kontynuowała wystąpienie minister Doherty, Dáil wyraził swoją zgodę, żeby do Departamentu Ochrony Socjalnej trafiła transza 6,8 mld €. Pieniądze te pozwolą na utrzymanie wszelkich niezbędnych wypłat świadczeń socjalnych i zasiłki zostaną utrzymane przynajmniej do końca okresu obowiązywania pandemicznych ograniczeń.

Wcześniej posłowie opozycji mówili, iż przed głosowaniem w tej sprawie, chcą szczegółowo przyjrzeć się propozycji Ministerstwa Ochrony Socjalnej, przeanalizować ją, by można było w odpowiednim czasie przeprowadzić debatę i wnieść ewentualne poprawki.

Pomimo słów krytyki, jakie na rząd wylewa opozycja i twierdzi, że gabinet działa w tej sprawie opieszale, nie wydaje się, by nowelizacja ustawy o zasiłkach pandemicznych, została odrzucona, bo wszyscy posłowie są zdania, że pomoc socjalna powinna być kontynuowana. Nie ma natomiast zgody co do okresu, w jakim mają obowiązywać zasiłki, ale to temat wtórny, który omawiany będzie zapewne i innym terminie.

Do tej pory na różne formy pomocy pandemicznej dla osób tracących zatrudnienie, wydano już ponad 5 z 7 miliardowego funduszu, a na same zasiłki pandemiczne tygodniowo rząd wydaje ponad 205 milionów €.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV

Polska-IE: Udostępnij...
Wpływ blokady na ry
Dzieci nie wrócą w
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish