Pieniądze skonfiskowane z przestępstw powinny finansować społeczne usługi odwykowe

Pieniądze przejęte z dochodów z przestępstw powinny zostać skierowane do lokalnych usług narkotykowych, aby przeciwdziałać wzrostowi nawrotów i uzależnień, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku z powodu presji pandemii, powiedziała senator Fine Gael.

Pieniądze przejęte z dochodów z przestępstw powinny zostać skierowane do lokalnych usług narkotykowych, aby przeciwdziałać wzrostowi nawrotów i uzależnień, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku z powodu presji pandemii, dodała senator Mary Seery Kearney. Krajowe Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej (GNDOCB) przejęło narkotyki o wartości 28,2 mln euro w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r., co oznacza wzrost o 392% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, kiedy skonfiskowano narkotyki o wartości 5,7 mln euro.

W przemówieniu senator Mary Seery Kearney powiedziała:

– Chcę pogratulować Gardai ich bardzo poważnego przejęcia narkotyków w tym roku. Konfiskaty dokonane przez GNDOCB tylko w pierwszych czterech miesiącach tego roku, w tym 3,8 mln euro w gotówce, pokazują niezwykłą skalę zamiaru dostarczania narkotyków społecznościom. Anegdotyczne dowody od praktykujących w ośrodkach odwykowych sugerują, że w ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost liczby nawrotów i nałogów, ponieważ ludzie zwracają się do samoleczenia, aby poradzić sobie z brakiem rutyny, stresem wywołanym przez Covid, presją finansową i innymi napięciami. Pomimo ograniczeń, usługi funkcjonują w ramach ograniczeń i wykorzystują innowacyjne sposoby dotarcia do swoich odbiorców usług. Z zadowoleniem przyjmuję niedawne ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości i Wydatków Publicznych, że wspólnotowy fundusz na rzecz innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa zostanie uwzględniony w budżecie na 2022 r. i wykorzysta przejęte dochody z przestępstwa na inwestycje w projekty związane z bezpieczeństwem społeczności. Fundusz przewiduje ustanowienie Lokalnych Partnerstw na rzecz Bezpieczeństwa Społeczności, które zrzeszą mieszkańców, przedstawicieli społeczności, przedsiębiorstwa, radnych, władze lokalne i służby państwowe, aby zapewnić, że przestępczość nie pojawi się na ich obszarach i wśród młodych ludzi. Partnerstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na działania mające na celu ochronę ich społeczności. Uważam, że współpraca tych Partnerstw z dodatkowym wsparciem dla lokalnych forów policyjnych i wspieranie ich mają zasadnicze znaczenie. Takie dodatkowe wsparcie mogłoby obejmować pracowników skupionych na społeczności, którzy przeprowadzaliby oceny wpływu przestępstw na społeczność, aby przyspieszyć wsparcie, którego rozpaczliwie potrzebują rodziny borykające się z zastraszaniem wynikającym z długów narkotykowych.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Zbliżają się zmia
Profesor Mirosław M
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian