Pieniądze przestępców, przeznaczone będą na walkę z przestępcami?

Poseł Fine Gael Neale Richmond zaproponował zmianę przepisów, które dotyczą majątku, jaki policja i inne służby przejmują od przestępców.

W tym zakresie chodzi głównie o przejęcia w formie gotówki, ale i innego mienia o znacznej wartości, jeżeli nie uda się odnaleźć jego właściciela. Fundusze przejmowane od gangów, należy przeznaczać na walkę przestępczością i na środki, które tej zapobiegają, powiedział poseł Richmond.

Pieniądze zajęte przez An Garda Síochána, CAB i inne agencje państwowe muszą zostać wykorzystane do zwalczania przestępczości u źródła, dodał przedstawiciel Fine Gael.

Neale Richmond stwierdził:

– Tylko w tym roku An Garda Síochána przejęła ponad 16 milionów euro od gangów przestępczych w całym kraju. To wzrost z 7,44 mln euro w 2019 r. i 7,19 mln euro w 2018 r. Te konfiskaty gotówki są uzupełnieniem zajęcia mienia i dóbr luksusowych, takich jak motocykle, biżuteria i dzieła sztuki, które będą sprzedawane na aukcjach. Odnotowujemy ogromny sukces w odbieraniu dochodów pochodzących z przestępstw, ale musimy zobaczyć, jak te dochody, kierowane są z powrotem do usług wczesnej interwencji, programów ukierunkowania młodzieży, ochrony społeczności i usług związanych z uzależnieniami, aby zwalczać przestępczość u źródła. Po wymianie serii pytań i pism parlamentarnych zarówno z ministrem ds. wydatków publicznych, jak i ministrem sprawiedliwości, ponownie wezwałbym ministra ds. wydatków publicznych do wyodrębnienia zajętych środków. Pieniądze więc są, bo zostały zajęte, zacznijmy działać. Zamiast pozwolić, by fundusze zniknęły w czarnej dziurze Skarbu Państwa, odgrodźmy je teraz i zainwestujmy te 16 milionów euro w serię trzyletnich programów na obszarach, które tego najbardziej potrzebują. 16 milionów euro mogłoby pokryć koszty zatrudnienia wielu pracowników pomocniczych, doradców ds. uzależnień lub programów szkoleniowych. Nie byłoby nic bardziej odpowiedniego niż zbankrutowanie przestępców, takich jak np. gang Kinahana i wykorzystanie tych pieniędzy do finansowania środków zwalczania przestępczości.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Sprzedawcy elektroni
Laburzyści chcą zn
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian