Piąty poziom nie powinien być wprowadzony

W rządzie pojawia się coraz więcej opinii, że wprowadzenie piątego poziomu ograniczeń, było błędem.

Wg niektórych członków gabinetu, dr Tony Holohan i Krajowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego, przecenia możliwości oddziaływania piątego stopnia ograniczeń, więc on działa, ale wyłącznie negatywnie, powodując dodatkowe trudności i wpływa na wewnętrzną niechęć społeczną. W rządzie Micheála Martina znajdzie się też wiele osób, które są zdania, iż naczelny lekarz kraju, chciałby utrzymać kraj w piątym poziomie ograniczeń aż do połowy grudnia, więc właściwie zdewastować okres przedświąteczny i zrujnować dużą część gospodarki.

Co ważne, dyrektor medyczny w Departamencie Zdrowia dr Tony Holohan, nigdy nie powiedział publicznie, że jest zwolennikiem przedłużenia piątego poziomu ograniczeń, a jego współpracownicy dodają, że i w prywatnych rozmowach, nie słyszeli z jego ust takiej opinii. Tu jednak pojawiają się też przemyślenia współpracowników Holohana, bo twierdza oni, że: „Taki byłby jego pogląd, nie ma co do tego wątpliwości”, „Nphet chce, aby kraj został zamknięty do czasu uzyskania szczepionki”.

*

To tylko opinie, więc nie muszą mieć wiele wspólnego z prawdą, ale przyznać trzeba, że dr Holohan, jest zwolennikiem radykalnych rozwiązań, a sam Zespół ds. Zdrowia Publicznego, nie zaproponował od marca tego roku, żadnych innych rozwiązań, jak tylko blokady i podnoszenie poziomów ograniczeń.

Jeżeli przypatrzymy się tej sprawie z kierunku, z jakiego patrzy na nią rząd, to wyraźnie zobaczymy, że i jemu, nie jest w smak, zamykanie kraju. Chodzi przede wszystkim o skutki ekonomiczne, oraz pojawiające się wewnątrz gabinetu oraz wśród członków partii rządzących opinie, iż z koronawirusem, można walczyć innymi sposobami. Rząd, co z kolei wynika z zapowiedzi koalicyjnego premiera i ministra transportu, więc również liderów Fianna Fáil Green Party, nie ma planów przedłużenia piątego poziomu obostrzeń, a i nie jest już teraz przekonany, że kolejne blokady spełnią swoje zadanie.

O ile w pierwszej fazie drugiej blokady mieliśmy dużą ilość zakażeń, która przekraczała 1300 przypadków dziennie, to teraz, utrzymuje się ona na stałym poziomie 300 – 400 i to przy piątym poziomie ograniczeń, więc trend spadkowy, został zatrzymany. W konsekwencji można uznać, że blokada przestała działać i nie ma już wpływu na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, a wyłącznie blokuje gospodarkę.

Bogdan Feręc

Źr.Gł.: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Jednostka Antykorupc
Łukasz Tygerski: Ja
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian