Petycja przeciwko wprowadzeniu „przepustek do pubów”

Adwokatka i działaczka na rzecz wolności słowa Tracey O’Mahony nadal prowadzi internetową akację zbierania podpisów pod wnioskiem o zakaz wprowadzenia w życie „paszportów szczepień”, które będą przepustkami do pubów i restauracji.

Do tej pory internetową petycję podpisało już ponad 11 000 osób i chociaż Pani O’Mahony zdaje sobie sprawę, że raczej nie odniesie ona żadnego skutku, to da rządzącym sygnał, jak duży jest sprzeciw społeczny wobec wprowadzania podziałów społecznych.

W petycji czytamy:

– Rząd Irlandii zamierza wprowadzić i przegłosować przepisy dotyczące sytuacji wyjątkowych w tygodniu rozpoczynającym się 12 lipca 2021 r., aby ułatwić wprowadzenie paszportów szczepień/testów dla usług mniej istotnych, takich jak jedzenie w pomieszczeniach, a następnie muzyka, sztuka i rozrywka. Mamy małą szansę na powstrzymanie tworzenia dwupoziomowego społeczeństwa opartego na prywatnych informacjach medycznych osób, ale musimy działać TERAZ.

Uzasadnienie:

My, niżej podpisani, pragniemy odnotować, że usilnie sprzeciwiamy się wprowadzeniu systemu certyfikacji statusu szczepionki/badania.

Biorąc pod uwagę znaczenie wprowadzenia takiego systemu, jesteśmy głęboko zaniepokojeni brakiem rozważenia przez rząd szeregu kwestii, w tym naukowego uzasadnienia jego wprowadzenia, kwestii etycznych i dyskryminacji oraz prywatności i bezpieczeństwa danych.

W szczególności wprowadzenie takiego systemu jest sprzeczne z:

Art. 40 ust. 1 (wszyscy obywatele są równi wobec prawa);

Artykuł 40.3 (prawo do integralności cielesnej); i

Artykuł 44 ust. 3 (Państwo nie może nakładać żadnych ograniczeń ani dyskryminować ze względu na wyznanie, przekonania lub status) Konstytucji Irlandii.

Uważamy, że taki system budzi poważne obawy etyczne, skutecznie uniemożliwiając części społeczeństwa dostęp do usług, a tym samym podważa zasady leżące u podstaw naszego procesu demokratycznego.

Petycja, która zwróciła również uwagę rządzących, bo i oni obserwują rozwój sytuacji, jest nadal otwarta i można ją podpisać na TEJ STRONIE>>>

Bogdan Feręc

Źr: The Liberal/Open Petition.ie

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rząd działa jak na
Ryanairem do Bergamo