PE uznał, że przegląd Traktatu jest niezbędny do wdrożenia propozycji Konferencji w sprawie Przyszłości Europy

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie dalszych działań związanych z wynikami Konferencji w sprawie przyszłości Europy. PE przyznaje, że „ambitne i konstruktywne propozycje”, które pojawiły się na konferencji, wymagają zmian traktatowych, na przykład w zakresie „prostszej, bardziej przejrzystej, odpowiedzialnej i demokratycznej UE”.

W tym celu europarlament zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o przygotowanie wniosków dotyczących reformy traktatów UE, która zostałaby przeprowadzona zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej.

Według europosłów, podczas tego procesu UE powinna wprowadzać zrównoważony, i integrujący i odporny model wzrostu, w którym zwraca się szczególną uwagę na małe i średnie firmy. Posłowie wzywają również do pełnego wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Chcą też, by UE  odegrała wiodącą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, ochroną bioróżnorodności i promowaniem zrównoważonego rozwoju na świecie.

Europosłowie podkreślają ponadto, że głębsza integracja polityczna i prawdziwa demokracja mogą zostać osiągnięte poprzez prawo inicjatywy ustawodawczej dla Parlamentu Europejskiego i zniesienie zasady jednomyślności w Radzie UE.

Podczas wtorkowej debaty zdecydowana większość posłów uznała, że oczekiwania, priorytety i obawy obywateli zostały wyraźnie usłyszane podczas tej bezprecedensowej lekcji demokracji uczestniczącej, której wyniki należy uszanować.

Wiele osób podkreślało, że obywatele muszą być bardziej zaangażowani w działania na rzecz silniejszej reprezentacji demokratycznej na szczeblu UE. Inni wskazywali na konkretne obszary, w których propozycje kierowane przez obywateli wymagają głębokich zmian, w tym prawdziwie europejskich wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz nowych uprawnień UE w takich dziedzinach jak zdrowie, energia, migracja i obronność. Europarlament wskazuje jednak, że niektórzy mówcy krytykowali konferencję, twierdząc, iż proces ten był wadliwy i że propozycje nie odzwierciedlają opinii publicznej.

W Dniu Europy (9 maja) trzech współprzewodniczących Zarządu Konferencji przedstawi sprawozdanie końcowe z Konferencji przewodniczącym instytucji UE podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Podczas ostatniej sesji plenarnej Konferencji, która odbyło się 29 i 30 kwietnia w Strasburgu, przyjęto 49 propozycji zawierających ponad 300 środków pozwalających na ich zrealizowanie w 9 obszarach tematycznych, na podstawie 178 zaleceń europejskich paneli obywatelskich, wkładu paneli i wydarzeń krajowych oraz 43 734 wypowiedzi na temat i 16 274 pomysłów zarejestrowanych na wielojęzycznej platformie cyfrowej.

Źródło informacji: EuroPAP News

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
ROSYJSKIE WPŁYWY NA
UE w ciągu pół ro
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська