PE powołał trzy nowe komisje: ds. Pegasusa, ingerencji zagranicznych i COVID-19

Parlament Europejski powołał trzy nowe komisje, które zajmą się: wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego przez rządy państw UE, wrogiej ingerencji z zewnątrz oraz wnioskami z pandemii.

Na wniosek Konferencji Przewodniczących (przewodnicząca Roberta Metsola i przewodniczący grup politycznych) zgromadzenie plenarne zatwierdziło zakres działania, liczbę członków i kadencję nowych komisji. Listy członków zostaną ogłoszone na następnej sesji plenarnej w Brukseli w dniach 23-24 marca.

Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus

38-osobowa „Komisja śledcza do zbadania sprawy używania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus i podobnego” zbada domniemane naruszenia prawa UE w związku z używaniem oprogramowania inwigilacyjnego m.in. przez Węgry i Polskę. Ponadto komisja przyjrzy się istniejącym przepisom krajowym regulującym inwigilację oraz temu, czy oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było wykorzystywane do celów politycznych, np. przeciwko dziennikarzom, politykom i prawnikom. 

Ingerencje z zagranicy

Z kolei Komisja Specjalna ds. Ingerencji Zagranicznych we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji II opiera się na pracy wykonanej przez jej poprzedniczkę o tej samej nazwie, której kadencja kończy się 23 marca. Nowa komisja, licząca 33 członków, zajmie się sprawdzaniem istniejącego i planowanego prawodawstwa UE w wielu dziedzinach pod kątem luk, które mogłyby być wykorzystywane w złych intencjach przez państwa trzecie. Posłowie głosowali za stworzeniem komisji specjalnej 614 głosami do 42, przy 34 wstrzymujących się od głosu.

Pandemia COVID-19

Zadaniem „Komisji Specjalnej ds. Pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość” będzie analiza europejskich działań w odpowiedzi na pandemię w dziedzinie zdrowia, demokracji i praw podstawowych, gospodarki i społeczeństwa oraz stosunków UE na świecie. Posłowie głosowali za stworzeniem komisji specjalnej 642 głosami do 10, przy 39 wstrzymujących się od głosu.

Począwszy od posiedzeń inauguracyjnych, każda z nowych komisji będzie miała dwanaście miesięcy na opracowanie swoich zaleceń.

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego kadencja komisji specjalnej (art. 207) nie może przekraczać dwunastu miesięcy, chyba że Parlament przedłuży ją po jej zakończeniu. Kadencja komisji śledczej (art. 208) również wynosi dwanaście miesięcy i może być dwukrotnie przedłużona o okresy trzymiesięczne.

PE może tworzyć specjalne komisje zajmujące się określonymi zagadnieniami. Komisja śledcza bada przypadki domniemanego naruszenia lub niewłaściwego administrowania przy wdrażaniu prawa UE.

Źródło informacji: EuroPAP News

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Przewlekła choroba
Sending fighter jets
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська