PE podsumowuje pierwszą połowę roku: COVID-19, praworządność, przyszłość UE i prawo klimatyczne

W pierwszej połowie tego roku Parlament Europejski skupił się na walce z pandemią koronawirusa, praworządności w UE, Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz prawie klimatycznym.

Koronawirus

W czerwcu europarlament zatwierdził unijny cyfrowy certyfikat COVID i wezwał kraje UE do wdrożenia go do 1 lipca. Chociaż certyfikat jest powszechnie postrzegany jako instrument przywracania swobody przemieszczania się, posłowie do PE podkreślili, że ważne jest, aby był zgodny z prawami człowieka.

PE poparł tymczasowe zwieszenie patentów na szczepionki na COVID-19. W lutym eurposłowie stwierdzili, że UE musi kontynuować wspólne wysiłki dla zwalczania pandemii i podjąć pilne działania w kierunku zwiększenia produkcji szczepionek.

Z kolei w marcu posłowie do PE przyjęli EU4Health – nowy program Unii dla zdrowia – dla lepszego przygotowania UE na poważne zagrożenia dla zdrowia oraz ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo leków i wyrobów medycznych.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy została oficjalnie zainaugurowana 9 maja podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Mająca potrwać rok Konferencja umożliwia Europejczykom podzielenie się swoimi pomysłami na Europę i formułowanie propozycji dotyczących przyszłych polityk UE.

W kwietniu, przed inauguracją, dla ułatwienia debaty uruchomiono wielojęzyczną cyfrową platformę Konferencji, na której zbierane są pomysły obywateli. Natomiast w czerwcu w Parlamencie odbyła się pierwsza sesja plenarna Konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji UE, parlamentów narodowych, społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, a także osób prywatnych.

Klimat i środowisko

Parlament Europejski zatwierdził w czerwcu nowe prawo klimatyczne UE zwiększające cel redukcji emisji do 2030 r. z 40 proc. do co najmniej 55 proc. PE przyjął również swoje stanowisko w sprawie strategii UE na rzecz bioróżnorodności do 2030 r., aby przeciwdziałać obecnemu kryzysowi różnorodności biologicznej. Europosłowie chcą, aby do 2030 r. co najmniej 30 proc. gruntów i mórz UE było pod ochroną.

W maju Parlament zatwierdził warty 5,4 mld euro program Life na lata 2021-27. To jedyny program UE poświęcony wyłącznie środowisku i klimatowi, ale jeden z wielu programów zatwierdzonych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku.

Natomiast plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjęty w lutym, ma na celu osiągnięcie zrównoważonej, wolnej od toksyn gospodarki o w pełni zamkniętym obiegu najpóźniej do 2050 roku.

Białoruś

W czerwcu Parlament Europejski wezwał UE do ukarania osób zamieszanych w zmuszenie samolotu Ryanair do lądowania w Mińsku i aresztowanie białoruskiego dziennikarza Romana Protasiewicza. Posłowie do PE wezwali również unijne kraje do kontynuowania sankcji za łamanie praw człowieka przez władze tego kraju.

Praworządność

W rezolucji przyjętej w czerwcu europosłowie poinstruowali przewodniczącego PE Davida Sassolego, aby wezwał Komisję Europejską do wypełnienia jej zobowiązań i podjęcia działań wynikających z nowego rozporządzenia w sprawie uwarunkowania dostępu do funduszy UE od przestrzegania praworządności, które ma chronić unijne fundusze przed możliwymi nadużyciami przez rządy państw członkowskich.

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację w zakresie praw LGBTIQ w niektórych krajach UE, posłowie do PE w marcu ogłosili UE strefą wolności dla osób LGBTIQ. Wyrazili również zaniepokojenie atakami na wolność mediów i wezwali Komisję Europejską do zintensyfikowania działań dla ochrony dziennikarzy w Europie.

Stosunki UE-Wielka Brytania

W kwietniu Parlament Europejski zatwierdził umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, określającą zasady przyszłego partnerstwa. Posłowie argumentowali, że umowa jest najlepszym sposobem na zminimalizowanie najdotkliwszych skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Stosunki UE-USA

Eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli styczniową inaugurację nowego prezydenta USA Joe Bidena, która ich zdaniem daje szansę na wzmocnienie więzi między UE a USA i na stawienie czoła wspólnym wyzwaniom i zagrożeniom dla demokracji. W czerwcu w Brukseli odbył się pierwszy od 2014 roku szczyt UE-USA.

Źródło informacji: EuroPAP NEws

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Protesty przeciwko p
Premier apeluje do m

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>