PE chce zwiększenia dostępności i przystępności cenowej leków

Europosłowie przedstawili propozycje mające na celu zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków, zwiększenie przejrzystości cen oraz promowanie wspólnych zamówień publicznych w UE.

Sprawozdanie, które stanowi wkład europarlamentu w plan Komisji Europejskiej dotyczący aktualizacji prawodawstwa farmaceutycznego UE w 2022 roku, zostało przyjęte przy 527 głosach za, 92 przeciw i 70 wstrzymujących się.

Główne zalecenia PE obejmują skupienie uwagi na pierwotnych przyczynach niedoborów leków, zapewnienie pacjentom dostępu do bezpiecznych, przystępnych cenowo i skutecznych terapii farmaceutycznych, zwiększenie przejrzystości cen i publicznego finansowania badań i rozwoju oraz wzmocnienie niezależności UE w zakresie produkcji i dostaw.

Podczas debaty plenarnej, europosłowie uznali, że jednym z kluczowych wniosków, jakie można wyciągnąć z pandemii COVID-19, jest znaczenie ścisłej współpracy na poziomie europejskim w połączeniu z tworzeniem solidnych i odpornych krajowych systemów opieki zdrowotnej. Według eurodeputowanych, UE musi dążyć do przywrócenia niezależności dostaw leków i wzmocnienia partnerstwa publiczno-prywatnego.

Znaczna większość europosłów wezwała do stworzenia zaktualizowanych, mocnych ram prawnych, które zapewnią bezpieczeństwo i skuteczność produktów farmaceutycznych, sprawiedliwe i przejrzyste ustalanie cen oraz gwarancję, że przemysł farmaceutyczny wypełnia swoje zobowiązania w zakresie ochrony środowiska.

Oczekuje się, że Komisja Europejska zaproponuje aktualizację unijnych przepisów farmaceutycznych pod koniec 2022 r.

W listopadzie ub.r. KE przyjęła strategię farmaceutyczną dla Europy, będącą ważną inicjatywą w ramach Europejskiej Unii Zdrowotnej. Jej celem jest nadanie polityce farmaceutycznej UE długoterminowej wizji: zapewnienie jej odporności na kryzys i zrównoważonego charakteru oraz wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera, przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do leków po przystępnych cenach.
 

Źródło informacji: EuroPAP News

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Mary Kay Inc. i Fund
Wojciech Cejrowski I
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська