Pary żyjące w konkubinacie zasługują na takie samo wsparcie i uznanie jak małżeństwa

Partia Pracy opublikowała nową senacką ustawę, która zmieni prawo tak, aby pozostały przy życiu konkubent miał prawo do renty składkowej wdowy/wdowca. Partia Pracy rozsyła również wniosek do Dáil z prośbą o poparcie wszystkich posłów dla zmiany prawa i piszą do ministra ochrony socjalnej z prośbą o zgłoszenie poprawek do nadchodzącego projektu ustawy o opiece społecznej. 

Lider Partii Pracy Alan Kelly poruszył niedawno sprawę wyborcy Johna O’Meary i jego zmarłej partnerki Michelle Batey w Dáil i wzywa do zmiany prawa, aby wesprzeć 150 000 i więcej par żyjących w konkubinacie w Irlandii, aby zapewnić im ochronę kiedy wydarzy się najgorsze.

Otwierając ustawę poseł Kelly powiedział:

– Koncepcja rodziny uległa zmianie i nadszedł czas, aby wprowadzić Irlandię w XXI wiek. Chcemy, aby wszystkie rodziny były traktowane sprawiedliwie, niezależnie od tego, czy są w związku małżeńskim, czy nie. Problem ten dotyczy ogromnej liczby osób w Irlandii. Spis z 2016 r. wykazał, że w Irlandii jest ponad 75 000 par żyjących w konkubinacie z dziećmi na utrzymaniu – liczba ta prawdopodobnie będzie jeszcze wyższa w następnym spisie. Jeżeli para mieszka w konkubinacie, Departament Ochrony Socjalnej oceni oba środki podczas przeprowadzania testu majątkowego, aby otrzymać świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłek dla osób poszukujących pracy lub zasiłek opiekuńczy. Nie daje żadnej gwarancji składkowych świadczeń socjalnych, takich jak renta dla wdowców, gdy jeden z nich umrze. Ten projekt ustawy został sporządzony po tym, jak sprawa Johnny’ego O’Meary i jego rodziny wyszła na jaw w maju ubiegłego roku. Jest samozatrudnionym wykonawcą roślin rolniczych z trójką małych dzieci ze swoją partnerką Michelle Batey, która miała 42 lata, mieszkała Nenagh i pracowała dla AIB. John i Michelle planowali wziąć ślub po tym, jak wyzdrowiała z raka piersi w 2018 roku, ale niestety zmarła na początku 2021 roku po zarażeniu Covid-19. Ponieważ nie byli małżeństwem, nie był uprawniony do renty rodzinnej ani innych świadczeń, takich jak zasiłek w wysokości 8 000 euro, przyznawany wdowcowi z dziećmi na utrzymaniu po śmierci współmałżonka. Pomimo przepracowania całego życia i płacenia podatków oraz PRSI John nie był uprawniony do tych płatności. To niesprawiedliwe i dyskryminujące. Konkubinat ma również wpływ na wiele płatności i wsparcia państwa – nie tylko z opieki społecznej – karty medyczne, dorośli studenci powracający na studia i wiele innych przykładów. Para pozostająca w konkubinacie nie może ubiegać się o niewykorzystane ulgi podatkowe ani przenosić między sobą niewykorzystanych kredytów podatkowych, a w przypadku śmierci partnera może wystąpić również obciążenie podatkowe. Przy ocenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej para pozostająca w konkubinacie traktowana jest przy ustalaniu dochodu jednak razem – tak samo jak małżeństwa, ale nie w przypadku śmierci jednego z nich. Niektóre prawa nie dyskryminują. Na przykład niedawna ustawa o przystępnych cenach mieszkaniowych przewiduje równe traktowanie par mieszkających w konkubinacie, aby kwalifikować się do zakupu niedrogiego mieszkania, jeśli planują mieszkać razem, więc wspólne zamieszkiwanie jest uznawane w przypadku niektórych przepisów, ale w przypadku innych nie. Czas, by prawo dogoniło współczesne życie rodzinne. Zgromadzenie Obywatelskie wezwało do zmiany art. 41 Konstytucji w celu ochrony życia prywatnego i rodzinnego, nie tylko rodziny małżeńskiej.

Przemawiając na rozpoczęciu projektu ustawy Johnny O’Meara powiedział:

– Ten projekt ustawy to mile widziany ruch, który dotyka tak wiele rodzin w całym kraju. Państwo nie powinno przedkładać związku między małżeństwem nad związek pary żyjącej w konkubinacie. Zmieniła się jednostka rodzinna. Zmienił się sposób życia ludzi. Wiele par w Irlandii dzisiaj nie chce się żenić, a niektóre po prostu nie chcą się do tego zabrać, tak jak ja i Michelle. Nasze prawa i wsparcie nie pasują do sposobu, w jaki ludzie żyją swoim życiem. W naszym systemie zabezpieczenia społecznego jest ogromna luka i nadszedł czas, aby to zmienić.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Prof. Mirosław Maty
Ćosić: Wystąpieni

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>