Partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa są kluczem do bezpieczeństwa społeczności i zwalczania zachowań antyspołecznych

Nowe partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa społeczności z lokalnymi władzami i współpracującymi ze sobą Gardaí będą kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa społeczności i radzenia sobie z wszelkimi przypadkami zachowań antyspołecznych w naszych społecznościach, powiedział poseł Fine Gael.

Reprezentant z Dublin Fingal Alan Farrell, powiedział, że nowe podejście władz lokalnych współpracujących z Gardą i grupami społecznymi jest skuteczniejszą odpowiedzią na zachowania antyspołeczne i przemoc w naszych miastach i miasteczkach.

Poseł Farrell powiedział:

– Zachowania antyspołeczne, gdy się zdarzają, są plagą dla naszej społeczności, a całe społeczeństwo pracujące razem odgrywa rolę w zapobieganiu i zniechęcaniu do przestępstw. Bezpieczeństwo społeczności jest podstawą rządowego planu zapewnienia bardziej widocznych działań policji, zgodnie z Raportem Komisji ds. Przyszłości Policji, aby ludzie czuli się bezpieczniej tam, gdzie mieszkają, pracują i przebywają towarzysko. Partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych są ustanawiane na podstawie ustawy o policji, bezpieczeństwie i bezpieczeństwie społeczności w celu opracowania lokalnych planów, w których społeczności mogą ustalać priorytety działań i potrzeb, które należy uwzględnić. Uczynienie naszych ulic bezpieczniejszymi oraz zapobieganie krzywdom i przestępczości nie zależy od jednej agencji, a my zmierzamy w kierunku przyjęcia całościowego podejścia rządowego, które obejmuje inne departamenty, władze oświatowe, władze lokalne i grupy społeczne, które najlepiej znają potrzeby swoich społeczności i występujące problemy. Partnerstwa zastąpią wspólne komitety policyjne i będą opierać się na dotychczasowej pracy. Następnie zostaną opracowane plany bezpieczeństwa lokalnej społeczności, aby określić, w jaki sposób społeczność chce zapobiegać przestępczości, lokalne problemy z bezpieczeństwem w celu uczynienia obszarów bezpieczniejszymi dla mieszkańców i firm. Zawierają się w nich mieszkańcy; przedstawiciele społeczności (w tym młodzież, nowe społeczności i sektor wolontariatu); przedstawiciele biznesu i edukacji; odpowiednie służby publiczne, w tym HSE, Tusla, Gardaí, władze lokalne i lokalni radni. Przeprowadzane są również szkolenia wspierające pracę partnerstwa, w tym indywidualne szkolenia dla mieszkańców, aby zrozumieć ich rolę i budować zaufanie do reprezentowania swojej społeczności. Trzy pilotażowe partnerstwa są obecnie ustanawiane w północnym centrum Dublina, Longford i Waterford, i będą działać przez następne dwa lata przed ogólnokrajowym wdrożeniem w każdym obszarze władz lokalnych. Będą również dysponować dedykowanym finansowaniem i personelem, gdy polityka zostanie wdrożona na szczeblu krajowym w ramach reform Komisji w sprawie przyszłości policji. Te lokalizacje zostały wybrane na podstawie takich kryteriów, jak gęstość zaludnienia, wskaźniki przestępczości i wskaźniki ekonomiczne. Jestem pewien, że piloci będą ściśle monitorowani, a wszelkie wymagane zmiany zostaną wprowadzone tak, aby działali jak najskuteczniej we wszystkich naszych społecznościach.

 Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Izrael usuwa ogranic
21 proc. wzrost bezd