Partia Pracy zaproponowała plan rewitalizacji irlandzkich miast i wsi

Przedstawiając wizję Partii Pracy dla miast i wsi po pandemii, rzecznik ugrupowania Aodhán Ó Ríordáin powiedział, że nadszedł czas na nowe porozumienie dla społeczności w całej Irlandii. 

Zarysowując potrzebę zwiększenia demokracji lokalnej, sprawiedliwej transformacji, znaczenia przestrzeni publicznej i przywództwa obywatelskiego, poseł Ó Ríordáin powiedział, że nadszedł czas, aby zająć się kluczowymi kwestiami, które hamują poczucie wspólnoty, przedsiębiorczości i wzrostu w miastach i wsiach. Senator Mark Wall z Athy wezwał do większych inwestycji w naszych miastach i wsiach, powołując się na pozytywny wpływ urbanistów w miastach takich jak Westport.

Poseł Ó Ríordáin mówi:

– Opracowaliśmy naszą wizję nowej umowy dla miast i wsi po konsultacjach z ponad 1000 osób w całym kraju. Wiele miast i wiosek kwitło podczas pandemii, a ludzie pracowali z domu i osadzali się w swoich lokalnych społecznościach. Wielu innych jednak nie miało tyle szczęścia. Opracowaliśmy te propozycje polityki na podstawie tego, że nie możemy wrócić do normalności, ponieważ „normalność” stanowiła problem. Zakotwiczone w lokalnej demokracji, nasze propozycje skupiają się wokół czterech kluczowych tematów: optymalizacja rozwoju i wzrostu miast, wspieranie biznesu, sprzedawców detalicznych i przedsiębiorczości w naszych miastach, zachęcanie do centralnego, zrównoważonego i ekologicznego rozwoju oraz zwiększanie atrakcyjności miast i miejsc sprzyjających włączeniu społecznemu. Nasze miasta są lokalnymi i regionalnymi motorami rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc i dobrego, zrównoważonego planowania. Jednak Irlandia pozostaje jednym z najbardziej scentralizowanych państw w Europie, a nasze władze lokalne mają niewiele uprawnień i prawie nie mają rzeczywistej autonomii finansowej. Według danych OECD z 2018 r. tylko 8% irlandzkich wydatków publicznych ma miejsce na szczeblu samorządowym, w porównaniu ze średnią UE wynoszącą ponad 23%. Zbyt dużo władzy jest skoncentrowane w rządzie centralnym, a za mało w samorządach lokalnych, aby stać się motorem rozwoju gospodarczego i społecznego w Irlandii. Nasz plan miałby przekierować więcej władzy i zasobów do Samorządów i przywrócić Rady Miejskie.  Zapewniłoby to więcej lokalnych miejsc pracy i możliwości przeniesienia się urzędników państwowych poza Dublin. Aby zachęcić do ustrukturyzowanego rozwoju, Partia Pracy zapewniłaby, aby każda Rada Miejska miała wyznaczonego urbanistę i wsparcie architekta władz lokalnych w celu optymalizacji zrównoważonego rozwoju. MŚP oferują ogromny potencjał dla naszych miast i wsi. Dane OECD szacują około 250 000 aktywnych przedsiębiorstw w Irlandii w 2016 r.; 92% z nich zatrudniało mniej niż 10 pracowników (mikro), 6,8% miało od 10-49 pracowników (małe), 1,2% miało 50-249 pracowników (średnie), a tylko 0,2% miało 250 lub więcej pracowników (duże). MSP odpowiadają za aż 56% zatrudnienia w przemyśle i 74% w usługach w kraju. Zmiana jest możliwa i jest tak wiele przykładów miast i wsi w całym kraju, które z powodzeniem wymyśliły się na nowo dzięki rozważnemu, zrównoważonemu planowaniu, które rozumiało potrzeby społeczności. Westport jest doskonałym przykładem obszaru, który przystosował się do gwałtownego wzrostu liczby ludności, od 3688 w 1991 r. do 6198 w 2016 r. Poprzez wdrożenie planu działania, który uwzględnia czynniki unikalne dla społeczności lokalnej, w tym jej historyczne centrum, turystykę, kontrolę rozwoju peryferyjnego , mieszkaniowym i komercyjnym, Westport stał się prężnie rozwijającą się społecznością. Sukces rewitalizacji Westport nie pozostał niezauważony, zdobywając liczne nagrody, takie jak Retail Excellence Best Town in Ireland i Best Tourism Town 2014, Best Place to Live in Ireland in 2012, Ireland’s Tidiest Large Town 2012 r. Główne ulice są centralnym punktem naszych miast i wsi. Recesja z 2008 r. i ciągłe cięcia rządowe dotyczące urzędów pocztowych i zasobów Gardy rzuciły wiele naszych głównych ulic na kolana. Musimy zająć się produktem ubocznym tego – opuszczonymi i opuszczonymi jednostkami – które mają ogromny negatywny wpływ na wizerunek, spójność społeczną i dobrobyt naszych miast. Stockton-on-Tees w północnej Anglii to świetne studium przypadku rad lokalnych, które mierzą się z tym problemem. Kupując w dużej mierze opustoszałe centrum handlowe przy głównej ulicy z lat 70., Rada Gminy zburzy je i przekształci w park z nową biblioteką i centrum rekreacji. Pozostałe sklepy mają zostać przeniesione do innego centrum handlowego, aby zasypać tam puste lokale. Nowa zielona przestrzeń połączy centrum miasta z rzeką i zapewni nowe przestrzenie kulturalne dla festiwali i wydarzeń. Projekt zostanie sfinansowany przy wsparciu brytyjskiego funduszu Future High Streets Fund. Rada odrestaurowała również pusty od 25 lat teatr, który będzie teraz gościł koncerty, które ponownie zwiększają frekwencję i sfinansowała nowy hotel w centrum miasta. Podobnie jak w Irlandii, upadek brytyjskich ulic handlowych przyspieszył podczas pandemii wraz z zamknięciem wielu dużych domów towarowych i znanych sklepów odzieżowych. W Stockton pusty dom towarowy został przekształcony w pasaż handlowy z powierzchnią dostępną za jedyne 10 funtów dziennie dla start-upów. 15 dawnych najemców pasażu wprowadziło się już do większych lokali handlowych w centrum miasta, korzystając z dotacji samorządowych na renowację wolnych sklepów. Irlandia musi przyjrzeć się takim przykładom i uczyć się od nich. Powinniśmy być w stanie uporać się z opuszczonymi budynkami poprzez strategiczne planowanie i ambitną wizję. Wyniki naszych ogólnokrajowych konsultacji, przeprowadzonych w kwietniu 2021 r., wyeksponowały pasję i dumę, jaką ludzie mają dla swojej lokalnej społeczności oraz nadzieje na dobrze prosperującą społeczność w przyszłości. Istnieją jednak wyzwania, którym należy stawić czoła. Warto zauważyć, że irlandzkie miasta i wsie nie mają wystarczającego wsparcia, aby ludzie – a zwłaszcza ludzie młodzi – mogli odnieść sukces w przedsiębiorczości. 61% osób uważa, że ​​w ich mieście lub wiosce nie ma wystarczającego wsparcia, aby rozpocząć nowy biznes, a przytłaczająca 70% uważa, że ​​młodym ludziom nie jest łatwo rozpocząć działalność gospodarczą. Miejscowi zasługują na realne możliwości rozwoju i odniesienia sukcesu. W ostatnich latach nie brakowało planów, strategii i propozycji ze strony rządu, ale brakowało pilności wdrożenia. Pandemia zmieniła nasze życie i nasze perspektywy i nie ma już powrotu do tego, co było. W nadchodzących miesiącach Partia Pracy będzie nadal angażować się w lokalne społeczności i prowadzić kampanię na rzecz rozwiązań i prawdziwych zmian potrzebnych do przekształcenia naszych miast i wsi.

Senator Wall dodał do wypowiedzi partyjnego kolegi:

– Potrzebujemy więcej zasobów i obiektów na poziomie lokalnym. Jeśli mamy zmienić oblicze naszych miast i wsi, musimy upewnić się, że umowa społeczna znajduje się w centrum tego, a plany miast i hrabstw odzwierciedlały potrzeby społeczności. takie jak boiska i parki. Musimy zapewnić społecznościom miejsca publiczne, w których ludzie mogą zabrać psa na spacer lub ćwiczyć swoje umiejętności piłkarskie. Weźmy na przykład Newbridge, w mieście liczącym 23 000 mieszkańców jest tylko jeden plac zabaw. To po prostu nie do przyjęcia w 2021 r., że zasoby społeczności mogą być tak ograniczone. Powinna to być praca Rad Miejskich, a zamiast tego wiele z tego, co utrzymuje nasze społeczności, spadło na samych wolontariuszy społecznych. Miasta wykonują ogromną pracę w swoich społecznościach, aby ich lokalne obszary tętniły życiem i tętnią życiem, ale potrzebują większego wsparcia. Większość komitetów Uporządkowanych Miast składa się z trzech lub czterech osób. Potrzebują inwestycji rządowych, aby zapewnić, że ich miasta są prezentowane najlepszym sposobem. Istnieje również ogromny problem z integracją. Jesteśmy w Athy, które w ciągu 10 lat wzrosło z około 4000 do prawie 11 000 mieszkańców. Kiedy pukam do drzwi w czasie wyborów, wciąż są ludzie, którzy mówią mi, że opuszczają swoje domy o szóstej rano i wracają do domu dopiero o siódmej wieczorem. Potem są w Dublinie, odwiedzając przyjaciół i rodziny w weekendy. Nie integrują się więc ze swoją społecznością , nie mają takiej możliwości. Wzywamy rząd do zapewnienia szybkiego tempa integracji, co można osiągnąć za pomocą dodatkowych obiektów społecznościowych, takich jak parki, boiska i place zabaw. Potrzebujemy nowego ładu dla naszych miast i wsi – takiego, który ożywi i umożliwi społecznościom tworzenie dobrze prosperujących obszarów, w których ludzie mogą żyć, pracować i prosperować.

Nowy ład dla naszych miast i wiosek – plan Partii Pracy dotyczący rewitalizacji centrów miejskich Irlandii jest dostępny tutaj: https://www.labour.ie/assets/files/pdf/a_new_deal_for_our_towns_and_villages.pdf

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ryanair zatrudni 500
Irlandia otrzyma tyl

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>