Partia Pracy wzywa rząd do natychmiastowego przyspieszenia pomocy finansowej związanej z klimatem

Rzecznik Partii Pracy ds. finansów i wydatków publicznych oraz reform Ged Nash wezwał rząd do podwojenia pomocy na przystosowanie się do zmian klimatu do 2023 r.

Poseł Nash przemawiał z okazji otwarcia szczytu klimatycznego Cop26 w Glasgow.

Ged Nash powiedział:

– Porozumienie paryskie z 2015 r. zawierało zobowiązanie do zwiększenia pomocy klimatycznej z mroźnej północy do krajów rozwijających się do 100 miliardów euro rocznie, uznając fakt, że ogromna część szkód środowiskowych związanych z klimatem została spowodowana przez północ, podczas gdy jej wpływ, na tym etapie, najbardziej dotkliwie doświadczane było na południu. Poczyniono postępy w kierunku osiągnięcia tego celu, ale wciąż brakuje nam tego, co stało się wyraźniejsze podczas pierwszych sesji Cop26. Chociaż cel 100 mld euro obejmuje zarówno inwestycje publiczne, jak i prywatne, istnieje wyraźna potrzeba, aby państwo przejęło przywództwo i odegrało rolę lidera w tym zakresie, oraz jako przykład dla innych. Ostatnie dostępne dane dotyczące pomocy sugerują, że irlandzka pomoc finansowa na rzecz klimatu wzrosła do 93 mln euro w 2019 r., po osiągnięciu wcześniejszych istniejących celów. Jednakże jest zarówno konieczne, jak i w naszym interesie, aby nasze finansowanie pomocy na przystosowanie się do zmiany klimatu dalej wzrastało. Rząd zobowiązuje się do podwojenia celu do 2030 roku. W świetle skali kryzysu i tempa, w jakim sytuacja się pogarsza, to opóźnienie jest nie do przyjęcia. Nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy dążyć do osiągnięcia tego celu w 2021 roku. Kryzys klimatyczny jest prawdziwy i nadszedł. To nie tylko kwestia ochrony środowiska, to także kwestia sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej. Ci, którzy najmniej przyczynili się do powstania problemu, już teraz ponoszą jego konsekwencje. Nadszedł czas, aby radykalnie zwiększyć naszą reakcję.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Selektywna sprawiedl
Maciej Orłoś wspie

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>