Partia Pracy wprowadza projekt ustawy o wprowadzeniu etykiet emisji dwutlenku węgla

Rzecznik ds. klimatu Partii Pracy Duncan Smith przedstawił w Dáil Éireann ustawę, która wprowadzi etykiety węglowe na wszystkich produktach. 

Ustawa National Standards Authority of Ireland (oznakowanie śladu węglowego) z 2021 r. upoważniłaby konsumentów do podejmowania decyzji na podstawie śladu węglowego produktów, nakładając na Krajowy Urząd ds. Standardów Irlandii (NSAI), obowiązek określenia standardowego podejścia do etykietowania ze względu na emisję dwutlenku węgla. 

Podejmując decyzje konsumenckie w oparciu o fakty, ustawa jest jednym z małych sposobów włączenia działań na rzecz klimatu do irlandzkiej gospodarki i przekazania władzy konsumentom.

Poseł Smith powiedział:

– Chcemy ułatwić ludziom podejmowanie małych kroków w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Nasza ustawa uczyniłaby to, dostarczając konsumentom informacji o wpływie produktów na środowisko. Gdyby to zostało wprowadzone, kupujący mogliby porównać i porównać produkty i wybrać bardziej zrównoważony produkt, gdyby chcieli. Zapewnia ludziom informacje. W ten sam sposób, w jaki ludzie mają dane żywieniowe potrzebne do zarządzania swoim zdrowiem, dane dotyczące emisji dwutlenku węgla pozwoliłyby ludziom zarządzać wpływem na klimat. Badania sugerują, że oznaczanie wartości odżywczych zmniejszyło spożycie kalorii przez konsumentów o prawie 7% – istnieje wyraźna okazja, aby pomóc ludziom zrobić to samo ze swoim śladem węglowym. Ścigają nas modne hasła i slogany, a korporacje unoszą flagi na ich zielonych poświadczeniach, których nie mamy czasu ani informacji, aby w pełni zrozumieć. Ustawa ta wyznacza NSAI do dostarczania niezależnych i porównywalnych danych, obejmujących procesy i praktyki korporacyjne, w rozpoznawalnych i wiarygodnych standardowych miarach. To rzuci światło na przedsiębiorstwa i zaprezentuje najlepsze w swojej klasie produkcję w sposób efektywny dla klimatu. Umieszczając etykiety węglowe na produktach, zwracamy uwagę na kroki, jakie możemy podjąć, aby spowolnić zmiany klimatu w codziennym życiu ludzi. Żadna osoba ani organizacja nie rozwiąże problemu zmiany klimatu, chodzi o stopniowe zmiany, które możemy wprowadzać każdego dnia. Ta ustawa umożliwiłaby ludziom dokonywanie tych zmian. Należy to zrobić w połączeniu z szerszą kampanią informacyjną na temat śladu węglowego ludzi oraz wpływu produktów i procesów, których używają na środowisko, i wzywam ministra do poparcia zapisów mojej ustawy i do konstruktywnej współpracy. Chcąc zbudować Irlandię po pandemii, musimy umieścić działania na rzecz klimatu w centrum każdego kroku, jaki podejmujemy w procesie odbudowy społeczności, społeczeństwa i gospodarki. Aby osiągnąć równą Irlandię, gdzie wypełniamy lukę i kładziemy kres nierównościom, gdzie mamy przyzwoite miejsca pracy i domy w tętniących życiem społecznościach, środki służące ochłodzeniu klimatu powinny być podstawą każdej decyzji gospodarczej, jaką podejmujemy.

*

Szanowny Panie pośle, już widzę siebie, jak sprawdzam na szczelnie oklejonym folią ogórku, ile ów wyprodukował dwutlenku węgla, rosnąc. Czy będzie na opakowaniu informacja, ile węgla trafiło do atmosfery przy wyprodukowaniu opakowania dla rzeczonego ogórka, ile wyemitowało jego zebranie, transport i sprzedaż? Ustawę uznaję za mało istotną i taką pozostanie w mojej ocenie, o ile wejdzie w życie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Minister Humphreys u
Dłuższy urlop rodz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian