Partia Pracy proponuje podniesienie świadczeń socjalnych

Irlandzcy laburzyści proponują lekką modyfikację rządowego planu pakietów stymulujących gospodarkę, a w tym zawarto m.in. podniesienie świadczeń socjalnych i inwestowanie w sektor usług publicznych.

Partia Pracy wezwała jednocześnie gabinet Micheála Martina, aby pakiety pomocowe wyniosły co najmniej 10 mld €, które wydatkowane będą przez dwa najbliższe lata. Z pieniędzy tych miałyby zostać pokryte wydatki na tworzenie miejsc pracy oraz poprawę usług publicznych. Szczegóły planu laburzystów są już dostępne i można się z nimi zapoznać na TEJ stronie.

Wg Partii Pracy, irlandzka gospodarka potrzebuje obecnie wielu szybkich działań, aby pomóc mieszkańcom kraju powrócić do pracy, ale potrzebna jest także ochrona istniejących stanowisk, a i ważne jest, by zatrudnieni, znaleźli w firmach dobrej jakości miejsca pracy. Dużo miejsca poświęca się w programie ugrupowania osobom młodym, które wchodzą lub tuż przed pandemią weszły na rynek pracy, więc tym, którzy stanowią największą obecnie grupę bezrobotnych i są najbardziej dotknięci recesją.

Rzecznik ds. finansów, wydatków publicznych i reform w Partii Pracy Ged Nash powiedział, że programy proponowane przez laburzystów, mają dać możliwość zatrudniania na krótki okres, który w ostatecznej wersji, zastąpiłby system dopłat do wynagrodzeń pracowniczych. Idąc dalej, poseł Nash stwierdził, iż odpowiednie będzie podniesienie stawek zasiłków opieki socjalnej o 10 € tygodniowo, ale też obniżenie standardowej stawki podatku od towarów i usług VAT z 23 do 21 procent. Partia Pracy chciałaby również zmian w warunkach zatrudnienia, więc ich uelastycznienia, ale i rozwinięcia programu pożyczek i dotacji dla firm. Szczegółowo plan opisuje dokument, który znajduje się pod TYM adresem.

Poseł Ged Nash zapowiedział też, że plan stymulujący gospodarkę, jaki zostanie przedstawiony przez gabinet Martina, poddany zostanie szczegółowej analizie, a ta przeprowadzona będzie na podstawie poniższych punktów:

  • Bodźce muszą być wystarczająco silne, aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi COVID-19 i Brexitu na miejsca pracy, firmy i finanse domowe.
  • Bodźcem musi być tworzenie miejsc pracy dobrej jakości, zwłaszcza dla młodszych pracowników.
  • Celem musi być stworzenie nowego modelu ekonomicznego opartego na uczeniu się przez całe życie, opiece i zrównoważonym rozwoju.
  • Środki stymulujące muszą zmniejszać nierówności ekonomiczne.
  • Bodźcem musi być wzmocnienie usług publicznych, w tym jednopoziomowego publicznego systemu opieki zdrowotnej, bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu i dużych inwestycji w budownictwo publiczne.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: Ged Nash TD

Polska-IE: Udostępnij...
Szkoły zostaną otw
Powrót do 2 fazy od
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish