Parlament Europejski ustali cenę testu PCR?

W ramach Cyfrowego Zielonego Certyfikatu (paszportu szczepień), który odnosi się do podróży w ramach Unii Europejskiej, zaproponowano, by testy PCR, dostępne były w niskich cenach.

Obecnie te kształtują się na różnych poziomach i w Unii Europejskiej można je wykonać od 99 do nieco ponad 250 euro, ale to może wydawać się koszt zbyt wysoki, więc należy postępować w tym przypadku nieco inaczej. Swoją propozycję w tej sprawie przedstawiła europarlamentarna grupa Renew Europe, do której należy m.in. Irlandczyk Billy Kelleher. Informując o inicjatywie, unijny deputowany powiedział, iż powinna w tym zakresie obowiązywać zasada, że część testów jest w ramach Digital Green Certificate, jest darmowa, natomiast kolejnych, cena będzie ustalona odgórnie i zapewniać będzie dostępność cenową dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej.

W rezolucji, jaką przygotowała Renew Europe, znalazł się też informacja, iż obecnie stosowane ceny testów PCR, są stosunkowo wysokie, więc Unia Europejska, powinna rozpocząć rozmowy z producentami testów i firmami, które prowadzą badania, by obniżono koszt wykonania takiego testu dla odbiorcy indywidualnego.

Parlamentarzyści z Renew Europe wezwali Parlament Europejski, aby bez zwłoki, rozpocząć na tym forum debatę w tej właśnie sprawie i jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, nowe rozporządzenia zaczęły obowiązywać.

Ważne jest też to, iż niskie ceny testów, miałyby obowiązywać przez przynajmniej kilka lat, co też znalazło się w dokumencie przesłanym do PE, a dopiero, kiedy Unia Europejska będzie miała pewność, iż walka z koronawirusem jest wygrana, uwolnić od firmy farmaceutyczne od ograniczeń cenowych i corocznego wprowadzania puli bezpłatnych testów dla osób podróżujących w ramach UE.

O ile Parlament Europejski zgodzi się z argumentacją grupy Renew Europe, to zobowiąże w ten sposób rządy państw unijnych, by przejęły rolę instytucji kontrolnej i wprowadziły urzędowe ceny na testy PCR. Rządy będą sprawować także funkcje czysto kontrolne, więc sprawdzać, czy firmy stosują się do unijnych wymogów w tym zakresie.

Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

Polska-IE: Udostępnij
Co przeszkadza wspó
Czy pozostanie kamie
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian