Parlament Europejski gotowy do rozpoczęcia negocjacji ws. sprawiedliwej płacy minimalnej w UE

Parlament Europejski jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji nad projektem w sprawie płacy minimalnej, mającej zapewnić przyzwoity poziom życia w UE.

PE podkreśla, że kryzys koronawirusowy uwydatnił potrzebę wprowadzenia sprawiedliwej płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Wielu pracowników na pierwszej linii walki z pandemią, takich jak: opiekunowie, pracownicy służby zdrowia czy sprzątaczki, zarabia płacę minimalną, a prawie 60 proc. osób otrzymujących płacę minimalną w UE to kobiety.

Europosłowie z zadowoleniem przyjęli propozycję wprowadzenia odpowiednich wynagrodzeń w całej UE i przyjęli stanowisko negocjacyjne Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym 25 listopada br. Gdy Rada UE ustali swoje stanowisko, negocjacje między obiema instytucjami w sprawie ostatecznej formy tego prawa będą mogły się rozpocząć.

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawcy muszą zapłacić swoim pracownikom za ich pracę. Mimo że we wszystkich krajach UE istnieją pewne rodzaje płacy minimalnej, wynagrodzenie to często nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania. Siedmiu na dziesięciu pracowników otrzymujących płacę minimalną w UE miało trudności w związaniu końca z końcem w 2018 roku.

Miesięczne płace minimalne w UE w 2021 r. były bardzo zróżnicowane – wahały się od 332 euro w Bułgarii do 2202 euro w Luksemburgu. Jednym z głównych czynników na to wpływających jest różnica w kosztach życia w krajach UE.

W krajach UE są dwie formy płacy minimalnej. Pierwszą z nich jest ustawowa płaca minimalna, regulowana przez przepisy. Większość państw członkowskich posiada takie regulacje.

Druga forma to płaca minimalna ustalona w układach zbiorowych. W sześciu krajach UE wynagrodzenia są ustalane na podstawie układów zbiorowych między związkami zawodowymi a pracodawcami, w tym również w niektórych przypadkach płace minimalne. Są to: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Włochy i Szwecja.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska ogłosiły Europejski filar praw socjalnych w listopadzie 2017 r., określający zobowiązanie Unii Europejskiej do wprowadzenia sprawiedliwych płac.

W październiku 2019 r. europarlament przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zaproponowania instrumentu prawnego, zapewniającego sprawiedliwą płacę minimalną w UE. W sprawozdaniu przyjętym w grudniu 2020 r. PE podkreślił, że dyrektywa w sprawie sprawiedliwych wynagrodzeń powinna przyczynić się do wyeliminowania ubóstwa pracujących i wspierać negocjacje zbiorowe.

W 2020 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy mającej na celu poprawę adekwatności płac minimalnych w UE. Ma ona nie tylko chronić pracowników w UE, ale także pomóc zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, wzmocnić zachęty do pracy i stworzyć równe warunki działania na jednolitym rynku. Projekt uwzględnia kompetencje krajowe i swobodę zawierania umów przez partnerów społecznych i nie określa poziomu płacy minimalnej.

Dyrektywa ma wspierać negocjacje zbiorowe w sprawie wynagrodzeń we wszystkich krajach UE. W przypadku krajów, w których obowiązują ustawowe płace minimalne, ma ona zapewnić, że płace minimalne będą ustalane na odpowiednich poziomach, z uwzględnieniem warunków społeczno-gospodarczych oraz różnic regionalnych i sektorowych.

Źródło informacji: EuroPAP News

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kraje UE w różnym
dr hab. Lubina: Peki
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська