Papież Franciszek poświęcił kamień węgielny pod nowy Szpital św. Marcina – stanowiący pierwszą słowacką inwestycję w zakresie ochrony zdrowia finansowaną w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Po kilku latach przygotowań, dzięki tej niepowtarzalnej chwili, realizacja nowoczesnego ośrodka klinicznego w sercu Słowacji nabiera bardziej realistycznych kształtów. Wydarzyło się to w środę,15 września 2021 r. podczas mszy świętej w mieście Šaštín-Stráže, którą celebrował papież Franciszek w obecności najwyższych władz państwowych, w tym premiera Republiki Słowackiej, Eduarda Hegera.

„Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy Szpital Uniwersytecki w Martinie przez papieża Franciszka jest dla nas ogromnym zaszczytem i równocześnie stanowi zobowiązanie do dalszej pracy. Dla regionu Słowacji Środkowej, Szpital Uniwersytecki św. Marcina będzie bardzo ważną inwestycją” -stwierdził MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, dyrektor generalny Szpitala Uniwersyteckiego w Martinie.

W mszy udział wziął również premier Republiki Słowackiej, Eduard Heger, który w następujących słowach odniósł się do aktu poświęcenia: „Ceremonię tę postrzegam jako początek podróży w kierunku realizacji ambitnych celów rządu w obszarze opieki zdrowotnej. Inwestycja obejmująca budowę Szpitala Uniwersyteckiego św. Marcina w Martinie będzie realizowana w okresie kilku kolejnych lat i ma potencjał do stania się jednym z pierwszych namacalnych rezultatów działań w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.

Szpital Uniwersytecki św. Marcina – pierwszy kandydat do finansowana w ramach Planu odbudowy

Słowacja była jednym z pierwszych krajów Europy, które przedłożyły swój Krajowy Plan Odbudowy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von den Leyen odwiedziła Słowację w celu przedstawienia oficjalnej oceny. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, która określiła plan odbudowy jako ambitny dokument o ogromnym potencjale reformatorskim, plan został zatwierdzony przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Plan odbudowy przewiduje znaczne nakłady na ochronę zdrowia wynoszące ponad 1,5 mld EUR, z czego niemal 1 mld EUR będzie dostępne na budowę i rozbudowę szpitali.

Projekt

Budowa nowego szpitala uniwersyteckiego stanowi radykalną zmianę warunków opieki zdrowotnej na Słowacji, w ramach której przewidywana jest szeroko zakrojona transformacja „starego systemu” i stworzenie przestrzeni dla wysokiej jakości nowoczesnych świadczeń zdrowotnych. Oczekiwane koszty inwestycji w realizację projektu wynoszą łącznie 307 mln EUR. Działalność nowego szpitala będzie głównie skoncentrowana na leczeniu chorób wewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, układu trawiennego, oddechowego i nerwowego), zdrowiu kobiet, macierzyństwie i pediatrii, medycynie spersonalizowanej oraz onkologii. Świadczenia te będą poziomo i pionowo powiązane z szeroką gamą procedur diagnostycznych, zabiegów interwencyjnych i chirurgicznych, procedur obejmujących medycynę ratunkową, szpitalną i ambulatoryjną specjalistyczną opieką zdrowotną, badaniami przesiewowymi, działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi skierowanymi do pacjentów, oraz z pracami badawczo-rozwojowymi.

Podstawowe parametry nowego szpitala uniwersyteckiego:

Liczba łóżek – 660

Liczba sali operacyjnych – 19

Łączna powierzchnia użytkowa – 126 803 m2

Łączna powierzchnia objęta inwestycją – 68 000 m2

Przewidywany czas budowy – 30 – 36 miesięcy

Przewidywany czas rozpoczęcia prac budowlanych – II kwartał 2023

Przewidywany czas zakończenia prac budowlanych – II kwartał 2026

Szpital Uniwersytecki w Martinie

Kollárova 2, 036 01 Martin 

www.unm.sk  

Agencja PR: PRime time

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 

www.primetime.sk  

Źródło: University Hospital Martin

Źródło informacji: PR Newswire

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Spożycie piwa najni
Wiech: budujemy nasz